Oecumenische werkgroep ’t Wooldhuis

De werkgroep is ontstaan naar aanleiding van de fusering van de Heinose verzorgingshuizen de Maat en de Vloedgraven.De Vloedgraven kreeg toen de naam ’t Wooldhuis en werd een interconfessioneel verzorgingshuis.
Dat wil zeggen dat er nu niet meer alleen maar katholieke bewoners kwamen maar ook bewoners met een andere of geen geloofsovertuiging.Ook gaf het huis nu geen geestelijke verzorging meer.
Het parochiebestuur heeft toen deze verantwoordelijkheid op zich genomen en heeft de werkgroep aangesteld.

De werkgroep werkt samen met de PKN Gemeente.
In de werkgroep zitten 4 personen:
Mw. R. Grote Gansey, Berkendijk 8a, tel 393490
Mw. D. Offenberg, Plataan 22, tel 393845
Mw. R. Wessels, Linde 44, tel 392968
Mw. W.Nijhoff, Langeslag 49, tel 0529-401718

De werkgroep verzorgt o.a. de oecumenische vieringen.  Een maal per zes weken is er een oecumenische viering.

Om de twee weken is er een Woord- en Communieviering in het Wooldhuis.
De Woord- en Communieviering wordt meestal verzorgd door Mw R. Grote Gansey en Mw. D. Offenberg.

Het koor Animo verzorgt het muzikaal geheel van de vieringen onder leiding van dirigent T. v.d. Berg.