Wie is die man

Wie is die man, die frank en vrij

eenvoudig tot de mensen kwam

en al door zijn aanwezigheid

hun leed en zorgen op zich nam?

Gewoon een mens

van vlees en bloed:

het woord van God

dat leven doet

Wie is die man die voor zichzelf

geen veiligheid of rijkdom vroeg

en enkel in zachtmoedigheid

de armoede van anderen droeg?

Wie is die man die als een vuur

verlichting, troost en warmte gaf,

in pure zelfvergetelheid

voor ons geluk zijn leven gaf?

Wie is die man die als een knecht,

een wonderlijke vreemdeling,

de wegen van gerechtigheid

van vrede en genezing ging?

Wie is die man, hoe is zijn naam,

die zo zichzelf tot voedsel brak

en met de eenvoud van een kind

van God als van zijn Vader sprak?

Henk Jongerius