Vakantiegeld samen delen.

Van, voor en door elkaar!

Actieperiode 15 mei tot en met 30 juni 2024

Voor mensen met een goed inkomen zijn stijgende prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen geen probleem. En dan kunnen ze ondanks deze stijging lekker van hun vakantie genieten. Hoe anders is het als je een laag inkomen hebt?

Door de enorme inflatie en onzekerheid over de toekomst brengt dit een grote groep mensen, ook in de gemeente Raalte, in de problemen. Zij kunnen niet op vakantie en zelfs een dagje uit is niet te betalen. Daarom willen we binnen de gemeente Raalte het vakantiegeld samen delen.

In mei ontvangen veel mensen een mooi bedrag extra, in de vorm van vakantiegeld. Iedereen die het kan missen nodigen we uit om dit te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. Fonds voor Ons zorgt dat deze mensen dan ook een dagje kunnen genieten en ontspannen.  Denk daarbij aan een dagje weg in de zomer zoals: een dagje naar het zwembad, speelboerderij de Flierefluiter, Attractiepark Hellendoorn etc.

Doneren

Iedereen die (een gedeelte van) het vakantiegeld kan missen wordt gevraagd om dit bedrag te doneren voor de armste inwoners uit de gemeente Raalte. Doneren kan door op www.fondsvoorons.nl/doneren het project “Vakantiegeld samen delen” te kiezen.

Je kunt je vakantiegeld ook overmaken op bankrekeningnummer
NL68 RBRB 0955 2165 91 ten name van Fonds voor Ons onder vermelding van Vakantiegeld samen delen.

Deze giften komen geheel ten goede aan de actie “Vakantiegeld samen delen 2024”

Aanmelden

Inwoners uit de gemeente Raalte die graag een dagje uit willen in de zomervakantie, maar dat niet kunnen betalen, kunnen een bijdrage vragen van Fonds voor Ons. Inwoners kunnen zich aanmelden tot 30 juni 2024 als ze aan de voorwaarden voldoen en een compleet aanvraagformulier opsturen. 

Je komt in aanmerking voor een bijdrage als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld zelfstandig in de gemeente Raalte wonen en een jaar of langer een gezinsmaandinkomen hebben van maximaal 120% van het minimum inkomen.
Voor gehuwden is dit € 2.090,80 (exclusief vakantiegeld)
Voor alleenstaande of alleenstaande ouder is dit € 1.463,56 (exclusief vakantiegeld). Alle voorwaarden vind je op het aanvraagformulier dat je vindt op www.fondsvoorons.nl/aanmelden.Je kunt het formulier ook telefonisch aanvragen op telefoonnummer 06 – 57 899 503.

Verdeling

Het via sponsering en of giften/donaties voor dit doel ontvangen gelden worden in de eerste helft van juli verdeeld onder de aanvragers aan wie een bijdrage wordt toegekend.

De te ontvangen gift is dus afhankelijk van het bedrag dat gedoneerd wordt. Aan een aanvraag kunnen dan ook geen rechten worden ontleed.  Ook is het niet mogelijk om in beroep te gaan over het wel of niet toekennen van een aanvraag.

Privacy

Uiteraard gaan we strikt vertrouwelijk om met de gegevens van zowel de gevers als de aanvragers. Namen en of adressen worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan niemand doorgegeven.

Heb je vragen dan kun je ons mailen en bellen.
info@fondsvoorons.nl en 06 – 57 899 503

Wij wensen iedereen een fijne zomer met een beetje extra zorg en oog voor elkaar!

Edith, Erik, Latif, Rinke en Tessa