Uitnodiging

Per 1 december 2019 is pastor Hans de Vries
door kardinaal Eijk benoemd
tot parochievicaris van de Emmanuelparochie.

Op vrijdag 3 januari 2020 om 19.00 uur
wordt hij tijdens een feestelijke viering in de
O.L.Vr. Tenhemelopneming kerk,
Canadastraat 24 te Heino,
gepresenteerd door vicaris R.G.W. Cornelissen.

Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum
gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking
met pastor Hans de Vries.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie