UITNODIGING

Wanneer:         woensdag 18 januari, aanvang 20 uur
Waar:               parochiecentrum
Waarom          tekort aan vrijwilligers

Begin december 2022 hebben pastoraatsgroep (PG) en locatieraad (LR) in Kerkepad de noodklok geluid en deze parochieavond aangekondigd.

Aanleiding was en is dat er slechts 2 PG-leden (Ilse Kanters en Gidion van Tongeren) en 1 LR-lid (Harm Kerdijk) over zijn. Daarnaast zijn er meer plekken waar nieuw bloed nodig is. Er zijn nu te weinig vrijwilligers om het pastoraat draaiende en de kerk open te houden.

Met zo’n tekort heeft onze locatie geen bestaansrecht meer. Uw hulp is dringend nodig!

De avond zal dus vooral in het teken staan van een tekort aan vrijwilligers. Pastor Marga Klein Overmeen zal een inleiding houden. Het woord is daarna ook aan u!

Als er tijd over is zullen we nog ingaan op de financiële situatie van onze kerk.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
Graag tot woensdag 18 januari.

Namens PG en LR, Harm Kerdijk