Tuingroep

 
Veel werk moet er verricht worden om de tuinen en het kerkhof van onze geloofsgemeenschap O.L.Vr. Tenhemelopneming in Heino schoon en onkruidvrij te houden.DSC_0504
Het verzorgen hiervan is volledig in handen van vrijwilligers.
Per jaar krijgen alle medewerkers een lijst met data wanneer er gewerkt wordt.
Eens in de veertien dagen op vrijdagmorgen komen deze mensen bijeen om met hark, schoffel,bezem en kruiwagen alles op te ruimen.
Zo rond de langste dag van het jaar worden ook alle heggen van de kerk en kerkhof door deze mensen geknipt. (Heggen knippen 2 juli 2013) Om ruim driehonderd meter heg van twee kanten te knippen is men bijna twee dagen bezig.
In de herfstperiode komen ze enkele keren extra om ook het blad op te ruimen.
De tuingroep heeft twee vrijwilligers die bijna wekelijks met een motormaaier het gras maaien van de pastorie en kerkhof. Zij werken onafhankelijk van de tuingroep.
De tuingroep bestaat uit 18 gezellige vitale vutters en mensen die genieten van hun AOW.
Zo rond de klok van tienen wordt het werk onderbroken voor koffie met meestal een koek.

Inlichtingen:
J. Holtkuile tel 0572 391620