Toerusting/vorming

Een van de drie pijlers waarop een geloofsgemeenschap is geschraagd is Vorming en Catechese. Wie geloven wil, zal ook moeten leren. Daarom worden er in de Emmanuelparochie jaarlijks cursussen en avonden georganiseerd opdat mensen zich bekwamen en verdiepen. Ook zij die erover denken om toe te treden tot de katholieke kerk worden uitgenodigd deel te nemen aan de cursus: “OriĆ«nteren in het Katholieke Geloof”. In Heino wordt ook elk jaar in samenwerking met de andere lokale christelijke kerken gezocht naar passende thema’s en onderwerpen die dan via het zogenaamde winterwerk aan parochianen worden aangeboden.

Daarnaast is er in de geloofsgemeenschap van Heino ook een bijbelgroep. Onder leiding van pastor Noordink verdiepen we ons dan in de Schrift. Dat gebeurt op dinsdagmiddag eens in de veertien dagen. Theo Offenberg coƶrdineert dat alles. Ook u kunt daaraan meedoen door u aan te melden via het parochiesecretariaat.

De Sacramentencatechese voor de doop wordt aangeboden aan de ouders op een doop-voorbereidingsavond die door de werkgroep doopbegeleiding wordt gehouden. En een eerste communiewerkgroep behartigt de voorbereiding van eerste communicantjes.

De andere sacramenten worden door de pastores toegelicht voor hen die het betreft.

Tot slot weten wij ons gesteund door het katholieke basisonderwijs doordat de leerkrachten van de Dolfijn het bekwaamheid inzetten om een waardevol catechetisch programma aan te bieden aan hun kinderen.