Sam’s Kledingactie

In het voorjaar kon Sam’s kledingactie niet doorgaan.  We hebben nu een nieuwe datum (19 September a.s.) maar wachten nog op een definitief bericht.

Toch wil ik u vast van deze actie op de hoogte brengen zodat u er rekening mee kunt houden. Het actiedoel is Ethiopië . Hier wordt de situatie, door Covid-19 steeds nijpender. Hygiëne speelde altijd een grote rol in de noodhulp- en gezondheidszorgprojekten van Cordaid. Zij steunen Sam’s kledingactie financieel  met de opbrengst van hun acties. Cordaid zorgt voor sanitair en waterpunten waar mensen hun handen kunnen wassen en ze geven voorlichting aan jong en oud. Cordaid en Sam’s kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu!

Daarom bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

Lidy Oosterlaar