Regiocursus

Regiocursus “Oriënteren in het katholieke geloof”

Al meer dan tien jaar verzorgt het pastoraal team de cursus “oriënteren in het katholieke geloof”.
Deze cursus is bedoeld voor alle parochianen van het parochieverband N.O.-Salland, die zich wat meer willen verdiepen in de gewone dingen van onze kerk en onze geloofsinhoud, zodat zij wat minder “sprakeloos” zijn, als zij op hun katholiek-zijn worden aangesproken. Deze cursus is ook geschikt voor hen die niet katholiek zijn, maar erin geïnteresseerd zijn en voor hen die tot de katholieke kerk willen toetreden.
In tien avonden komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
–   waarom geloven mensen?
–   het oude en nieuwe testament
–   de kerk, Maria en de Heiligen
–   de sacramenten
–   bidden
–   het kerkelijk jaar
–   diaconie
 
De cursus begint ieder jaar in het najaar en wordt iedere veertien dagen gegeven. De locatie is ieder jaar een andere parochie in ons parochieverband.  
Voor meer informatie over deze cursus kunt u terecht bij de secretaresse van het pastoraal team:
Brigitta Seekles, email: brigitta.seekles@hotmail.com, tel.nr. 0572 – 393646