Reflection

logo2 IMG_4265


Onder de enthousiaste leiding van dirigent Magdalena Jarczyk en pianist Kees Kuiper, is het koor Reflection uit Heino verbonden aan de geloofsgemeenschap O.L.Vr. Tenhemelopneming te Heino. Minimaal één keer per maand verzorgen wij als koor de “muzikale en vocale omlijsting” tijdens een kerkdienst.
Vaak zijn deze vieringen gekoppeld aan een thema dat door leden van het koor wordt uitgewerkt. Reflection bestaat uit ongeveer 35 leden, zowel mannen als vrouwen waardoor een veelzijdig repertoire mogelijk is. We zingen verschillende stijlen, met inspirerende teksten, in meerdere talen. Het koor kiest bewust voor het zingen van liturgische muziek, gecomponeerd en geschreven speciaal voor ‘middenkoren’.
Iedere week is er een repetitie op dinsdagavond in het parochiecentrum. Ook bij andere of bijzondere gelegenheden zingen wij uit ons repertoire, soms aangevuld met wereldlijk repertoire; Denk hierbij aan een avond van (samen-) zang in een verzorgingscentrum, een optreden tijdens de muziekestafette of het verzorgen van een kerkdienst/ carnavalsviering voorafgaand aan de gala-avond van de carnavalsvereniging.
Reflection-Heino.eu