Ouderenmorgen

Elke eerste vrijdag van de maand.

 

Eucharistieviering

of

Woord en Communieviering

 

 

U bent van harte welkom.

 

Wie geen vervoer heeft wordt gratis gehaald door vrijwilligers, die deze morgen ook niet willen missen.

Voor vervoer kunt U contact opnemen met Dhr. Rozenkamp 392739.

contactpersoon ouderenmorgen:
Mw C.G.M. Melenhorst-Huis in ’t Veld
Haverakker 26 8141 HS Heino
tel. 391512


Dagindeling:

8.30 uur De zaal wordt klaargemaakt. De stoelen en tafels klaarzetten. Kleedjes er op. Bloemen in de vaasjes schikken. Koek snijden en op schalen leggen. Koffie en thee zetten.

                                      

9.00 uur De eerste bezoekers komen. De chauffeurs rijden met hun auto’s tot voor de deur. Deze bezoekers worden bij de auto opgehaald en naar de zaal begeleid. Wij helpen hen met de jas uittrekken.

 ouderen-ontmoeting-20080905-0090.jpg      ouderen-ontmoeting-20080905-0102.jpg

Misboekjes worden aangereikt.

ouderen-ontmoeting-20080905-0139.jpg

ouderen-ontmoeting-20080905-0140.jpg    ouderen-ontmoeting-20080905-0141.jpg

ouderen-ontmoeting-20080905-0142.jpg   ouderen-ontmoeting-20080905-0143.jpg

ouderen-ontmoeting-20080905-0144.jpg

ouderen-ontmoeting-20080905-0162.jpg

Na afloop worden de stoelen en tafels weer op hun oude plaats teruggezet. De kleedjes in de doos en de tafels afgenomen en de afwas gedaan.

 

 

Gezegdes bezoekers ouderenmorgen:

 

Bezoekers begroeten elkaar

Dieks zegt: Diene bin ie d’r weer. Jao, Dieks ’n eerste vriedag wil ‘k nie graag missen, dit is ’t leste wat ik op zal geem.

 

Dit is mijn mooiste morgen van de maand.

 

Een van de reacties:

Aan alle deelnemers van de vrijdagochtendviering, tevens alle gastheren en gastvrouwen.

Onze moeder en oma keek altijd uit naar de eerste vrijdag van de maand.

Bij deze willen wij U allen hartelijk danken voor de plezierige sfeer en gezelligheid tijdens de vieringen.

Wij wensen U alle goeds.

 

Aktiviteiten door het jaar:

Na de Eucharistieviering of woord en Communieviering is er altijd koffie of thee met iets lekkers er bij.

Met Nieuwjaar koffie met een warme oliebol en een borreltje om het nieuwe jaar te vieren.

Met Pasen krijgt men een boekje van de Open Deur.

Als het warm is komen er ijsjes op tafel.

Twee maal per jaar is er een collecte. Dus om de kosten hoeven de mensen het niet te laten.

Twee maal per jaar komt het koor Animo van het Wooldhuis zingen.

Eens inde twee jaar is er en gezamenlijke ziekenzalving.

Er staan altijd bloemen op de tafels. Bezoekers krijgen de bloemetjes van de tafels mee naar huis. ( Het altaarstuk wordt ’s morgens door de koster uit de kerk meegebracht en na afloop weer naar de kerk teruggebracht).

In december is het altijd bijzonder gezellig. Sinterklaas bezoekt zijn leeftijdgenoten en heeft voor iedereen een cadeautje die de Pieten dan komen uitdelen.

Wie bint vanmärgen a weer vrog op estoan
Um noar ’t parochiecentrum hen te goan.

Alle eerste vriejdaegen komme wie hier bie mekaere;

De “ontmoetngsmorgen veur oldere parochianen” nuumt ze det

En wie bint ollemoale blie

Det de Kesa det toendertied hef op ezet.

Ik goa dus nog èèm wieder; ik dache nämelijk det er ok wel eens
Een bedankwöördtie ezeg mag worden, want ’t is woar

Iedere keer stiet er een hele groep vriewillegers veur ons kloar.

’s Märgens kump d’r een heel stel vrouwluu an.

Zie zörgt veur de koffie, de dèèmterkoeke of een woafel,

De zaal maekt ze gezellig, een bluumpie op toafel.

Noa de dienst schenkt ze koffie veur ons in

En is ’t tied veur teuten en koffie leuten;

En det is een bedäkie weerd.

Ok een woord van dank an degenen die zörgt veur ’t vervoer
En ik kan mie ech zo veurstellen: het is mangs een hele toer

Um al die olde, stieve mèènsen

De auto in te kriegen. (ik sprekke uut ervaring)

Veur de Eucharistieviering kump oonze olde pastoor.
Och, wat zeg ik toch: ik zeg ’t helemoale verkeerd;

’t is gien olde pastoor, mar oonze eigen pastoor.

Bedankt de’j de tied veur ons nemt.

Pastor Noordink is ok geregeld aanwezig
De communieviering, doar hölt hij zich mee bezig.

Joa. ’t Is een druk baassie met det kluster gebeuren.

Mar Gerard hoeft niet te treurn.

De köster wil ik niet vergetten; bie een viering zo as wie die op de eerste vriejdag hebt,
heur ie d’r bie en doar danke wie oe veur.
En dan nog johan meulman; den zörgt veur een heleboel dingen:

Op tied de vewärming an; as ’t glad is kump e d’r al vrog an um

De snee weg te keern en zo giet ’t steeds vedan. Johan bedankt,

En tot slot wil ik iederiene badanken die geregeld disse

ontmoetingsmärgen bezöch.

Het is net of wie toeverdan ollemoale femilie van mekaere bint.

Bezoekersgroep 

Het kost niet zoveel een hand uit te steken
Om een ander een beetje behulpzaam te zijn
Een dankbare blik is vaak de beloning
al was de moeite voor U slechts klein

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen
Voor de mens om je heen z’n vreugd en verdriet
Wees blij dat je zo wat kan doen voor een ander
of is die ander je naaste soms niet.