Maria is altijd bij ieder die zich alleen en verlaten voelt

Dagelijks ervaar ik meer dan eens dat mijn geloof in Onze-Lieve-Vrouw een positief gevoel geeft. Geloven in Maria geeft me rust in het hoofd

en bezorgt het besef van zin in het leven. In gesprek met Haar deel ik dagelijks wat me overkomt, ter harte gaat en bezighoudt, zoals plannen, ervaringen en zorgen. Dit gebeurt in openheid, zonder gêne, want met verlegenheid kom ik niet veel verder. Door met Maria persoonlijk, op een vertrouwelijke manier in gesprek te gaan, wordt de band met Haar hechter. Dit doen, verfrist mijn geest en dat komt de gezondheid ten goede. Het lijkt dan dat in mijn hart een stem van liefde klinkt.

Door het geloof in de Moeder Gods ervaar ik met Haar een vertrouwens- band en daardoor heb ik ook een gezonde relatie met geloofsgenoten.

Ik ben ervan overtuigd, dat Maria het goed met me voorheeft. Hierdoor ervaar ik impulsen voor de mentale en fysieke gezondheid. Dit geeft me een warm gevoel. Onze-Lieve-Vrouw waakt over mij en met dit besef voel ik me geliefd door Haar. Naarmate ik in jaren klim, ervaar ik meer en meer de behoefte me tot Maria te wenden. Steeds sterker is het besef van mijn grote kwetsbaarheid en nietigheid in dit tijdelijk verblijf op aarde.

In vergelijking met een tijd terug maak ik meer overwogen keuzes en staat Maria centraler dan ooit in mijn verrassend leven. Het is tijd voor Haar maken en ik ben dan ook vaak in gebed tot Onze-Lieve-Vrouw. Dan vertel ik mijn wederwaardigheden, dank Maria voor mijn bestaan, de context waarin ik

verkeer en het bij Haar in gedachten te mogen verblijven. Vragen doe ik Maria niets; ik dank en deel. Hierdoor neemt de invloed van Haar toe en ik verwelkom dit met vreugde. Hoe belangrijk Maria is voor mij, mijn diepste ervaringen heb ik met Jezus. Zijn liefde mocht ik meer dan eens ervaren; liefde zonder maat zoals Bernardus van Clairvaux al duizend jaar geleden zei “De enige maat van de Godsliefde is het mateloze”. Vanuit Christus’ liefde probeer ik te leven.

En soms zie: de aarde zit boordevol hemel. “De aarde zit boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God. Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit er omheen en plukt bramen” (Elisabeth Browning). Door Maria tot Jezus. Als we Maria zoeken, zullen we ook Jezus vinden en we zullen een beetje meer begrijpen van wat er in Jezus’ goddelijk Hart omgaat. Ik wens u Gods rijkste zegen toe tijdens onze zoektocht ook in de Mariamaand.

Hans de Vries, priester.