Lourdes

LOURDESCOMITE – HEINO

Wat doet het Lourdescomité?

Vanuit onze parochie organiseren wij sinds 1988 iedere twee jaar een bedevaart naar Lourdes.

Deelname aan de bedevaart is voor iedereen mogelijk, parochianen en mensen uit andere parochies kunnen zich laten inschrijven.

De groep bestaat meestal uit ruim veertig personen. Een van onze pastores gaat altijd mee voor de pastorale begeleiding. Het betreft een bedevaart in augustus/ september met vervoer per vliegtuig.

Dit doen wij in samenwerking met de VNB Nationale Bedevaarten te ‘s-Hertogenbosch.

Naast gezonde pelgrims kunnen ook mensen mee die slecht ter been of ziek zijn.

Zelfs mensen die volledige verzorging nodig hebben kunnen mee, een team van artsen en verpleegkundigen staan samen met vele vrijwilligers klaar om zoveel mogelijk te helpen.

Naast het organiseren van deze reizen willen wij vooral zieken stimuleren om mee te gaan op bedevaart. Het comité kan ook financieel helpen om een Lourdesreis voor iedereen mogelijk te maken.

Voor veel mensen is een bedevaart naar Lourdes een grote wens en heel vaak de reis van hun leven.

Op die bijzondere plek, vooral bij de Grot, waar in 1858 Maria achttien keer verscheen aan Bernadette, vinden pelgrims de Bron van Genade.

Een verblijf in Lourdes geeft dikwijls kracht en troost. Er is verbondenheid met de eigen groep en met andere gelovigen vanuit de gehele wereld, daardoor ontstaat er een bijzondere sfeer die een onvergetelijke indruk maakt.

Mensen gaan naar Lourdes om kracht op te doen, verder te kunnen met hun zorgen en onzekerheden, om te vragen of te danken.

Lourdes een plek waar ruimte is voor een lach en een traan. Een plek vol van ontmoetingen waar  jong en oud er zijn voor elkaar.

Om mensen financieel te kunnen helpen organiseren wij iedere twee jaar een collecte.

Tevens ontvangen wij hulp van instanties en van particulieren.

Wilt u ons financieel steunen? 

Ons bankrekeningnummer is: P1206908 t.n.v.  Lourdesliefdewerk Heino

Kortom, een bijzondere vorm van samen optrekken, samen geloven en bidden, op de plek waar Maria verscheen aan Bernadette.

Samen op bedevaart, samen met ongeveer zes miljoen andere mensen die ieder jaar naar Lourdes gaan. Al meer dan honderdvijftig jaar

 

Het Lourdescomité