Lourdes

Lourdescomité Heino

Sinds 1988 wordt vanuit onze parochie door het Lourdescomité, in samenwerking met de VNB Nationale Bedevaarten te ‘s Hertogenbosch elke twee jaar een bedevaart naar Lourdes georganiseerd. In 2018 werd vanuit Heino de laatste bedevaart gehouden. De bedevaart van 2020 vond vanwege de corona epidemie geen doorgang.

Er zijn binnen de Emmanuelparochie meerdere Lourdescomités actief.
Recentelijk zijn deze verschillende comités voor het organiseren van parochiebedevaarten in één Lourdescomité samengegaan
Via één centraal punt worden afspraken gemaakt met de bedevaart organisatie: Huis voor de Pelgrim te Maastricht.
Binnen de onderscheiden geloofsgemeenschappen blijft het lokale Lourdescomité actief als aanspreekpunt voor mensen die op bedevaart willen.

Deelname aan bedevaarten is voor iedereen mogelijk.
Naast gezonde pelgrims kunnen ook mensen mee die slecht ter been of ziek zijn.
Zelfs mensen die volledige verzorging nodig hebben kunnen mee, een team van artsen en verpleegkundigen staan samen met vele vrijwilligers klaar om zoveel mogelijk te helpen.
Het comité kan ook financieel helpen om een Lourdesreis voor iedereen mogelijk te maken.
Bij de plaatselijke contactpersonen, Ton van den Berg en Catharien Smit kunt u terecht voor informatie en vragen.

Voor veel mensen is een bedevaart naar Lourdes een grote wens.
Op die bijzondere plek, vooral bij de Grot, waar in 1858 Maria achttien keer verscheen aan Bernadette, vinden pelgrims de Bron van Genade.
Een verblijf in Lourdes geeft dikwijls kracht en troost. Er is verbondenheid met de eigen groep en met andere gelovigen vanuit de gehele wereld, daardoor ontstaat er een bijzondere sfeer die een onvergetelijke indruk maakt.
Mensen gaan naar Lourdes om kracht op te doen, verder te kunnen met hun zorgen en onzekerheden, om te vragen of te danken.
Lourdes een plek waar ruimte is voor een lach en een traan. Een plek vol van ontmoetingen waar jong en oud er zijn voor elkaar.
Kortom, een bijzondere vorm van samen optrekken, samen geloven en bidden, op de plek waar Maria verscheen aan Bernadette.

Samen op bedevaart, samen met miljoenen andere mensen die ieder jaar naar Lourdes gaan. Al meer dan honderdvijftig jaar.

Het Lourdescomité HEINO