Liturgisch Beraad

Het Liturgisch Beraad van de geloofsgemeenschappen Heino en Lierderholthuis

Het is een overkoepelend beraad waaraan alle werkgroepen en personen deelnemen
die bij de liturgie betrokken zijn.
Het betreft de volgende personen en werkgroepen:
pastores, kosters, gemengd koor, Reflection, jeugdkoor, lectoren, werkgroep woord-en communievieringen, werkgroep gezinsvieringen, m.o.v.-beraad, pastoraatsgroep en het liturgisch beraad Lierderholthuis.
Het beraad komt tweemaal per jaar bijeen, in het voorjaar en in het najaar.
Het beraad streeft de volgende doelstellingen na:

  • Het co√∂rdineren van alle werkgroepen en personen die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van liturgische vieringen.
  • Het opstellen van de halfjaarlijkse liturgische roosters waarbij van belang is dat er een evenwichtige spreiding van de verschillende soorten vieringen en het zingen van de koren tot stand komt.
  • Het evalueren van de vieringen die tijdens het afgelopen halfjaar hebben plaatsgevonden.
  • Het invullen van de liturgie overeenkomstig de heersende opvattingen in de kerk en in de geloofsgemeenschap en indien mogelijk vernieuwingen invoeren.
  • Het geven van advies aan de pastoraatsgroep en de locatieraad betreffende de liturgie.

 

Contactpersoon:
B.J.M. Ramaker, van der Capellenweg 10b, 8141BG Heino; tel 392584