De Kosters

In onze parochie hebben wij op dit moment twee kosters.
G.v Tongeren als koster.

H. Harink als koster voor begrafenissen door de week.

Taken van de koster:

De voornaamste taak van de koster is het zo geruisloos mogelijk laten verlopen van de dienst.

Of het nu een eucharistieviering is, een communieviering, gebedsdienst, begrafenis of een huwelijksmis,

de koster zorgt ervoor dat alles klaarstaat. 

De kaarsen branden, de klokken luiden op tijd en alle te gebruiken voorwerpen staan klaar.

De kleding voor de pastor ligt klaar in de juiste kleur. De geluidsinstallatie staat aan en eventueel de 

CD voor de opname.

Voor een doopdienst wordt ook alles klaargezet. Zoals stoelen, doopkaarsen olie en wijwater, 

handdoeken etc.

Na de dienst wordt alles weer opgeruimd en eventueel schoongemaakt.

De kosters zorgen er ook voor dat er op tijd boekjes voor de vieringen besteld worden, wanneer 

deze niet zelf worden gemaakt.

Ook de voorraden kaarsen hosties etc worden besteld. De collectes worden op de juiste wijze 

afgewerkt. etc.

De koster zorgt er verder voor, dat de misdienaars op tijd worden voorbereid op de te vervullen taken. Met nieuwe misdienaars wordt eventueel nog een keer extra geoefend.