Koor Animo

Het koor bestaat ongeveer 40 jaar. Na het samen gaan van de Vloedgraven en de Maat als ’t Wooldhuis, zingen we om de week in een viering. Sinds het vertrek van Pater Veldhuis naar Denekamp is dit meestal een communieviering. Het koor maakt onderdeel uit van de Parochie.
Twee maal per jaar, in mei en oktober, zingen we in de viering van de ouderenmorgen in het parochiecentrum.
Het koor telt 27 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Onze dirigent is Dhr. Ton van den Berg.
Voorzitter van het bestuur is:
Mw. R .Siemers, Pinksterbloem 10, 8141 DR Heino; tel 392775.