Kerkradio

Al vele jaren kunnen mensen uit onze parochie gebruik maken van de kerkradio.
Hiermee kan men alle vieringen die in onze kerk worden gehouden thuis mee vieren.
Voorheen kreeg men via KPN een vaste aansluiting op het telefoonnet en kon men via de radio de kerkdiensten meevieren.
Sinds 2004 krijgt men een portofoon thuis waarop afgesteld kan worden op onze kerk.
De bereikbaarheid van de portofoon is ongeveer 5 kilometer.
Dit houdt in dat mensen die buiten ons dorp wonen ook andere parochies kunnen ontvangen.
De frequentie van onze kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Heino is 1.03
Lemelerveld 9.03 Pauluskerk Raalte 2.03 en de Kruisverheffing 21.03
De kerkradio wordt in bruikleen uitgegeven.
De kosten bedragen € 7.50 per maand.
Als u in het bezit wilt komen van een kerkradio, of als u klachten heeft kunt u contact opnemen met:

Anton Wilms 0572 392275
Jan Holtkuile 0572 391620