Kerkbalans

Geloven is gratis, maar om het werk van de kerk te kunnen financieren wordt jaarlijks een Actie Kerkbalans gehouden.
Onder de naam Kerkbalans doen vijf kerkgenootschappen, waaronder de Rooms Katholieke Kerk, jaarlijks in de maand januari een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage voor hun eigen plaatselijke geloofsgemeenschap.
De actie wordt in onze geloofsgemeenschap georganiseerd door de financiële commissie, met behulp van de wijkhoofden en leden.
Elke parochiaan boven 18 jaar krijgt een enveloppe in de bus met daarin:
Folder met slogan van Actie Kerkbalans
Deelname formulier , waarop vermeldt bijdrage vorig jaar, toezegging dit jaar en wijze van betaling.
Schenkingsbrief via notariële akte
Begroting van de parochie van lopend en komend jaar, resultaat voorgaand jaar en retour enveloppe. Deze wordt in de 2e week van de actie door de wijkleden opgehaald.
Belastingaftrek: De bijdrage aan de kerk is volledig aftrekbaar mits vastgelegd bij notariële akte voor een periode van 5 jaar.
De kosten van deze akte neemt de parochie voor haar rekening.