H.Vormsel

Eens per jaar komt de bisschop of zijn vertegenwoordiger, een regiovicaris, naar Heino om dan de kinderen die in groep acht zitten en die dat willen het Sacrament van Heilige Geest aan te reiken. Ook de kinderen uit Lierderholthuis worden dan in die viering in Heino gevormd. Het is de voltooiing van het Doopsel, maar nu geven de kinderen aan zelf bij de katholieke geloofsgemeenschap te willen horen. Ter voorbereiding worden de kinderen van de Katholieke basisschool de dolfijn en van het speciaal onderwijs door school voorbereid en de andere kinderen worden door de ouders naar het sacrament begeleid. Onderdeel van de voorbereiding is ook een gezamenlijk excursie naar Utrecht en een landelijke spel dat meestal eind januari plaatsvindt. Jongerenpastor Clazien Broekhoff organiseert daarnaast voor alle vormelingen in de Emmanuelparochie en speciale vormelingendag.