Gezinszondagen

In een vorig artikel vertelde pastor Marga klein Overmeen U al over de gezinszondagen.

Met deze gezinszondagen zullen wij als pastoraal team beginnen in dit najaar, de eerste zondag van oktober. Voor deze gezinszondagen nodigen wij met name alle jonge ouders en hun gezinnen in onze Emmanuelparochie uit in het Eucharistisch centrum. We zullen dan om 10.30 uur beginnen met een Eucharistieviering. Bij deze viering is iedereen welkom. Aansluitend is er dan koffie en thee met een broodje. Hierna volgt catechese aan drie groepen kinderen: de 0-6 jarigen, 7-9 jarigen en 9-12 jarigen. Broertjes en zusjes kunnen hierbij aansluiten. En er is catechese voor de ouders van deze kinderen..

Dat wij als pastoraal team beginnen met deze gezinszondagen, heeft meerdere redenen.

  • We willen bevorderen dat jonge ouders en hun gezinnen in onze parochie elkaar ontmoeten en beter leren kennen
  • We willen investeren in catechese aan jonge ouders en hun gezinnen
  • In het kader van deze catechese zullen voortaan ook de voorbereiding van doop, eerste heilige communie en vormsel plaatsvinden.
  • In aansluiting hierop zullen ook de viering van doop, eerste heilige communie en vormsel plaatsvinden in het eucharistisch centrum
  • Gezamenlijke voorbereiding en viering van genoemde sacramenten, sluit beter aan op de mogelijkheden, die we nog hebben als pastoraal team (3 full time pastores voor 11 geloofsgemeenschappen)
  • Eerste communicanten en vormelingen willen we een behoorlijke groep gunnen; in onze beleving werkt 2 eerste communicanten hier en 1 vormeling daar, minder goed.
  • Als pastoraal team willen we positieve verandering inzetten; veranderingen die energie geven en waar (jonge) mensen blij van worden.

Door op deze manier de krachten te bundelen en samen te werken, hopen wij als pastoraal team, samen met betrokkenen uit al onze geloofsgemeenschappen, te bouwen aan de toekomst van onze Emmanuelparochie.

Blijft er dan nu niets over voor de afzonderlijke geloofsgemeenschappen? We denken het wel.

De gezinszondagen zijn één keer per maand in het eucharistisch centrum. Dit betekent dat op de resterende drie zondagen van de maand of bij andere gelegenheden, iedere geloofsgemeenschap jonge ouders en hun gezinnen kunnen uitnodigen tijdens vieringen of op andere manier, in hun eigen kerk.

Wij hopen U allen te blijven ontmoeten in de vieringen in onze kerken en daarbuiten.

Heel veel zegen, alle goeds.

Namens het pastoraal team,

Pastoor André Monninkhof