Gezinszondagen in de Emmanuelparochie

‘Hoe betrekken we kinderen en hun ouders weer bij de kerk en de parochie?’

Een prangende vraag in een tijd waar we nagenoeg geen jeugd meer zien in de kerk. De cijfers laten zien dat, naast het feit dat we onze jongeren kwijt zijn, ook in onze Emmanuelparochie het aantal dopelingen, communicantjes en vormelingen sterk terugloopt. In sommige van onze geloofsgemeenschappen is een aantal jaren geleden de keuze al gemaakt om 1e communie en vormsel niet langer nog jaarlijks aan te bieden. Dit, omdat er weinig tot geen  aanmeldingen waren.

Tegelijkertijd zien we als pastoraal team ook de kwetsbaarheid van de verschillende werkgroepen. Er zijn zelfs plekken waar al geen werkgroep meer is!  Daarnaast hebben bijna alle scholen er inmiddels voor gekozen om de voorbereiding op 1e communie en vormsel terug te geven aan de parochie.

Als pastoraal team stelden we ons de vraag hoe we deze terugloop kunnen ombuigen naar iets wat nieuw elan kan geven. Wat kunnen we doen om de gezinnen weer in de kerk te zien, dat vroegen we ons af als pastores.

In de verschillende buurparochies zien we de zogenaamde ‘gezinszondagen’.

Wat zijn dat, gezinszondagen?

De naam zegt het al: gezinszondagen zijn zondagen waarin er speciale aandacht is voor kinderen en hun ouders. Voor gezinnen. Zo`n zondag bestaat uit een kindvriendelijke eucharistieviering, waarna met alle gezinnen iets wordt gedronken en gegeten. Daarna zal er een catechesemoment zijn voor de kinderen en hun ouders. Zo leer je als ouder en als kind spelenderwijs ook nog iets over het geloof en de kerk. Mooi meegenomen, toch?

Tijdens die catechesemomenten zullen ook de voorbereidingen plaatsvinden voor doop, 1e communie en vormsel. Natuurlijk zijn ‘gewone’ parochianen op zo`n gezinszondag ook van harte welkom! Heel graag zelfs!

Het idee van deze gezinszondagen heeft ons als pastoraal team blij verrast en hoop gegeven. Zozeer zelfs, dat we dit in onze parochie ook graag gestalte willen geven.

Het idee is inmiddels  besproken met de pastoraatsgroepen en met de werkgroepen Dopen, 1e Communie en Vormsel. Ook daar waren de geluiden overwegend positief: ‘je zult toch íets moeten doen om de jongeren weer naar de kerk te krijgen.’ En: ‘daar wil ik ook wel gebruik van maken met mijn gezin.’ Met een aantal leden uit bovenstaande werkgroepen zal er binnenkort een ‘werkbezoek’ gebracht worden aan de Lebuinusparochie in Deventer, waar dit project al draait. 

In oktober 2024 willen we als Emmanuelparochie starten met deze gezinszondagen. Vanaf dat moment zal elke eerste zondag van de maand een gezinszondag zijn. We hopen zeer dat u, net als wij, dit kunt zien als een nieuwe start om de jeugd te enthousiasmeren voor onze kerk en voor de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

In een volgend artikel zullen we u verder meenemen in onze plannen en vermelden wat dan de stand van zaken is .

Wordt vervolgd ..

Mede namens mijn collega`s pastoor Monninkhof en pastor Doornbusch een hartelijke groet, pastor klein Overmeen