Gezinsviering

Ongeveer eens in de zes weken organiseert de werkgroep gezinsvieringen een viering voor en met kinderen. Deze vieringen zijn gericht op kinderen van de basisschool leeftijd.

Tijdens de vieringen behandelen we de bijbelthema´s op een manier die de kinderen aanspreekt. Vaste vieringen die we organiseren zijn met palmzondag en kerstavond.

De vieringen worden opgeluisterd door ons eigen jeugdkoor.

Ook de basisschool de Dolfijn wordt betrokken bij deze vieringen. Elke groep helpt eens per jaar mee met een viering. De kinderen worden zo betrokken bij de viering en helpen ook mee doormiddel van een stukje lezen, een toneelstukje of een liedje.

Hoe komt een viering tot stand:

  • Ruim voor de viering komen wij als werkgroep samen met de pastor of pastoor.
  • Tijdens die vergadering lezen we samen het evangelie van het desbetreffende weekend.
  • Samen bespreken we het evangelie en proberen we een mooi passend verhaal hierbij te zoeken welke door kinderen makkelijker begrepen wordt, zodat ze betrokken worden bij de viering. Verder zoeken we passende teksten en gebeden erbij en maken zo een viering die zowel jong als oud aan kan spreken.
  • Van de mis wordt ook een boekje gemaakt, deze wordt door één van de leden thuis uitgetypt.
  • Een week voor de viering komen we een ochtend of middag samen om deze boekjes te vouwen en te nieten.
  • Als er een groep van school meehelpt, zorgt de meester of juf van deze groep voor kinderen die stukjes willen voorlezen en wordt een en ander ook op school voorbereid.
  • Als er geen groep meehelpt, lezen enkele kinderen van het jeugdkoor voor. Deze worden gevraagd door iemand van de werkgroep.
  • Aan de palmpasenviering en de kerstviering wordt extra aandacht besteed door bijv. een palmpasenoptocht of een kersttoneel. Dit wordt ook door de werkgroep verzorgd.
  • Zo proberen we elke keer weer een mooie, inspirerende viering voor te bereiden.

Als extra taak verzorgt de werkgroep het jaarlijkse uitje voor het jeugdkoor en de misdienaren als dankjewel voor hun inzet.

Contactpersoon:
Mw. N Berendijk, Pr Bernhardstraat 67, 8141EL Heino; tel 392146