Filmavond

Op donderdagavond
29 oktober
10 december
28 januari
11 maart

Dit bericht is niet opgenomen in Ontmoeting en Inspiratie.

Ondanks het coronavirus willen wij de avonden toch door laten gaan. Maximum aantal bezoekers 30.Kunstenaars laten ons op een andere manier naar onze werkelijkheid kijken en met hun verhalen, thema’s en beelden verbreden zij ons denken. In de voorbij jaren hebben we in Hardenberg en Heino al heel veel ‘nadenk’ films aangeboden. Ook dit jaar willen dat graag blijven doen. De ervaring heeft ons geleerd dat we doorgaans met zo’n twintig tot dertig aanwezigen ons laten prikkelen om over religieuze en maatschappelijke thema’s na te denken en na te praten. Want na een korte inleiding en het bekijken van de film delen we voor wie dat wil de reacties die de betreffende film bij ons heeft opgeroepen.

Omdat we ook graag de actualiteit betrekken in de keuze van de films die we laten zien, staan de exacte films nog niet vast. Meestal publiceren we een week ervoor de titel van de film, maar u kunt zich ook gewoon laten verrassen.

LocatieParochiecentrum RK Kerk Heino
tijd20.00 – ±22.30 uur
begeleidingGerard Noordink en Christien van Beek
kostenVrijwillige bijdrage voor koffie of thee