Doopvoorbereiding

Ouders die hun kind willen laten dopen, melden dit bij het parochiesecretariaat.
Leden van de werkgroep nodigen de doopouders uit voor een voorbereidingsavond. De avond bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte maken de ouders kennis met elkaar en wordt stilgestaan bij de geboorte van hun kind, waarom zij hun kind laten dopen e.d. In het tweede gedeelte van de avond geeft pastor Noordink, die ook de kinderen zal dopen, meer uitleg over de doop en wordt de doopviering voorbereid.
De feestelijke doopviering is 1x per maand op zondag om 12.00 uur. De kinderen worden gedoopt met een schelp. Die schelp wordt, voorzien van hun naam, opgehangen aan de pilaar naast het doopvont.

 

 

De schelpen komen uit Frankrijk. Ze worden schoongemaakt.Daarna worden de randen bewerkt zodat ze wat minder scherp zijn. Er wordt een gaatje in geboord zodat ze opgehangen kunnen worden en dan zijn ze klaar voor gebruik.

IMG_5046

In januari, in het weekend van het feest van de Doop van de Heer, worden alle doopouders die hun kind in het voorafgaande jaar hebben laten dopen, weer uitgenodigd. Meestal worden in deze viering zelf ook kinderen gedoopt. Na afloop van de viering kunnen de ouders de doopschelp van hun kind meenemen naar huis.