Caritas

Locatie O.L.V. Tenhemelopneming Heino

Sinds de oprichting van onze kerk;” Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming” in 1858, staat de zorg voor onze naaste, hoog in het vaandel. Het armenbestuur (later Caritas geheten) gaf financiële, geestelijke en psychische hulp aan mensen in nood. Vooral aan hen die op steun van anderen waren aangewezen.

Nu in de 21eeeuw werkt onze Caritas, daar waar mensen in financiële nood verkeren mee aan oplossingen. Wij richten ook onze aandacht op jongeren, ouderen en zieken.

Activiteiten waaraan wij ondersteuning bieden:

  • Hulp aan mensen in nood.
  • Jongerenwerk
  • Wijkvertegenwoordigers
  • Bezoekersgroep ziekenhuizen.
  • Lourdeswerkgroep
  • Ouderenwerk
  • Plaatselijke Voedselbank.
  • Interkerkelijk; samen met de andere kerken uit Heino, Laag-Zuthem en Lierderholthuis organiseren wij o.a de kerstpakketten- en zwemabonnementenactie. Ook geven wij kleine kortlopende leningen en helpen wij bij zorgaanvragen.

Verklaring logo; de ene hand geeft, de andere ontvangt. Daar tussenin een klok zonder de 12 die verbeeld dat liefde geen tijd kent.

Sinds de fusie tot Emmanuel Parochie zijn ook alle caritassen van de locaties gefuseerd en samen gegaan tot PCI Emmanuel, wij werken echter plaatselijk. Jaarlijks besteden wij het rendement op het vermogen van PCI Emmanuel aan hulp. Giften zijn ook welkom zodat wij die voor noodhulp kunnen inzetten. Wilt u ons werk ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op NL85 RABO 0120 6076 46 t.n.v. PCI Emmanuel met de vermelding  locatie Heino. PCI Emmanuel heeft een ANBI status, RSIN nummer 8241 39951.

A. Neimeijer voorzitter 0572-392670

W. Herder penningmeester 06-14406545
M. Lubbers lid
N. Gödde  lid
T. van de Berg lid

caritasheino@gmail.com