Avondwake


1. Doelstelling
De avondwake is een korte gebedsdienst aan de vooravond van de uitvaart van een overleden parochiaan.
2. Werkwijze
De werkgroep bereidt de avondwake voor samen met de nabestaanden aan de hand van een basisliturgie. In de dagen na overlijden wordt een bezoek gebracht en vindt overleg plaats over de verdere invulling van de avond -wake. De werkgroep krijgt ondersteuning van een cantor –groep van het gemengde koor, de organist en de kosters.
Op 2 november, het feest van Allerzielen, geeft de groep mede invulling en vorm aan de viering ter nagedachtenis aan de overleden parochianen van het voorbije jaar.
Op gezette tijden vindt een evaluatie plaats met een van de pastores.
3. Samenstelling
De werkgroep bestaat uit zes leden die bij toerbeurt voorgaan. In overleg met pastores en parochiebestuur vinden, indien nodig, mutaties plaats.
4. Toekomst
We verwachten in de komende jaren dat er met grote regelmaat een beroep op onze werkgroep wordt gedaan.
5. Contactpersonen:
Mevr. C. Noordink-Luttmer, Canadastraat 26, Heino
Tel.: 391262