Actie Kerbalans 2024

”De waarde van vrijwilligers centraal”

Na een drukke periode voor de commissie kerkbalans, de wijkhoofden en de wijkleden met het drukken, verspreiden en weer innemen van de enveloppen voor actie kerkbalans 2024 kunnen we een voorzichtige voorlopige uitslag aan u meedelen.

In de begroting werd gerekend met een opbrengst van € 84.000,=.

Dit hebben we niet gehaald.

Na het handmatig tellen kwamen we op een 1e opbrengst van € 79.000,=. Nog steeds komen er enveloppen binnen en zijn we nu de € 80.000,= aan toezeggingen gepasseerd.

Momenteel worden alle toezeggingen administratief verwerkt. De ervaring leert dat wanneer alles is ingevoerd de uiteindelijke opbrengst toch nog wat hoger uitvalt. Misschien halen we de begroting?

Als het uiteindelijke  bedrag bekend is zullen we dat ook weer met u delen en tot dan willen we allen die hebben bijgedragen aan de actie kerkbalans 2024 hartelijk dank zeggen.

Hartelijk dank namens de commissie Kerkbalans, Locatieraad en pastoraatsgroep,

Wim Herder

Financieel beheerder Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Heino