acoliet of misdienaar

“Ik ben misdienaar…….”, dat is een antwoord dat ik al 18 jaar geef op de vraag waarmee ik invulling geef aan mijn geloof.
“Wat betekent het eigenlijk als je misdienaar bent?” , is dan vaak de volgende vraag.

Het dienen van de H.Mis of Eucharistieviering gebeurt door 1, 2 of meerdere personen. Het betekent het assisteren van de priester of voorganger bij de uitvoering van de liturgische taken. Evenals de voorganger draagt de misdienaar aparte kleding. Deze kleding is afhankelijk van de viering. Zo kun je in een zwarte toog met wit superplie lopen, maar ook een rode feestelijke toog met superplie.

Om een goede bijdrage te kunnen leveren moet je natuurlijk wel weten wat er moet gebeuren tijdens de viering en daarom oefenen we van tevoren. Deze oefeningen staan onder leiding van de koster.

De feestelijke vieringen worden altijd geassisteerd met meerdere misdienaars en acolieten.
Een acoliet is meestal een persoon, die begonnen is als misdienaar, met nog wat meer specifieke taken. Zo kan een acoliet assistentie verlenen bij het uitreiken van de communie.

Wanneer je al wat langer misdienaar bent ga ook steeds meer van de symbolen en gebruiken van de kerk begrijpen. Zo leer je wat de verschillen van mis dienen zijn bij de Nachtdienst met Kerstmis en de Paaswake in de Paasnacht, bijvoorbeeld. Ook leer je de symbolen rondom de vieringen van de Goede week en de Advent tijd goed kennen, maar ook er uitvoer aan geven.

Ook de assistentie bij belangrijke vieringen die het leven van ons markeren: Zo is het dienen bij een uitvaart viering weer anders dan bij een huwelijksviering (wat eigenlijk weinig voorkomt).

Bovenstaand verhaal is in het kort wat een misdienaar is. Hieronder vertel ik in het kort hoe mijn ervaring is in Heino als misdienaar.
18 jaar geleden begon ik als misdienaar. De vraag vanuit de kerk voor meer misdienaars, bracht mij ertoe om misdienaar te worden. Het leek me wel leuk, was in eerste instantie mijn mening om misdienaar te worden. Hoe ouder ik word, hoe dienstbaarder ik het vind om misdienaar/acoliet te mogen zijn.
Veelal hoor ik de vraag waarom ik er nog niet mee stop. Wanneer ik de vraag omkeer en antwoordt met waarom zou ik er mee moeten stoppen, heeft niemand daar eigenlijk een reden voor. Ik ook niet. Geloof neemt een grote plaats in, in mijn leven. Daarom vind ik het prettig om iets te betekenen voor de kerk en daarom blijf ik nog steeds bij de groep misdienaars.

We zijn op dit moment met een redelijke groep misdienaars. De ouderen helpen de jongeren bij eventuele vragen, het omkleden en bij de eventuele zenuwen (alhoewel, de zenuwen blijven, hoe lang je ook misdienaar bent).
We worden goed geholpen door de kosters om er een mooie en goede viering van te maken.
Wanneer er dan de waardering wordt uitgesproken door de pastores, is onze taak helemaal volbracht.