Vormselviering

Zaterdag 25 maart was het dan zover. De 22 kinderen uit de 4 verschillende locaties (Heino-Lierderholthuis-Hoonhorst-Dalfsen) van onze Emmanuelparochie gingen het Vormsel ontvangen.

De dag begon om 16.15 uur in het parochiecentrum in Heino. Hier werden de vormelingen verwacht voor een maaltijd en kennismaking met hun vormheer Rector Patrick Kuipers. De tafels waren in een grote kring gezet en gedekt. Al snel mochten de kinderen aan tafel met pastor Marga klein Overmeen en de vormheer. Na een Onze Vader werd er begonnen aan de soep en vertelde rector Patrick Kuipers wat meer over zichzelf. Er werd aandachtig geluisterd onder het soep eten. Na de soep waren er ook nog belegde broodjes en werd er een voorstelrondje gedaan. Zo kon elke vormeling zichzelf even voorstellen.

Na het eten was ook de fotograaf gearriveerd. Terwijl de pastor en de vormheer zich omkleedden werden de kinderen allemaal nog op de foto gezet; eerst in de groepjes van de parochie waar ze vandaan komen, daarna als complete groep en natuurlijk ook nog een mooi officieel plaatje met de pastor, vormheer en misdienaars erbij.

Hierna was het tijd om richting de kerk te lopen. De kerk was al mooi volgestroomd met ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere familie, vrienden en bekenden. Het koor Reflection stond al te zingen. Buiten werd de groep opgewacht door koster Veneboer met het kruis. Daarna snel naar binnen en opstellen achterin de kerk. Bij het luiden van de klok om 18.00 uur zette het koor het lied “Vrede voor jou” in en liep de hele groep, misdienaars voorop naar voren. Voor in de kerk mochten de vormelingen gaan zitten bij hun ouders en kon de feestelijke viering van start.

Het was een mooie viering. Rector Patrick Kuipers had een duidelijke overweging, afgestemd op de vormelingen, met een goede vergelijking van de Heilige Geest met een powerbank voor je telefoon. Zoals de powerbank je telefoon van energie voorziet, zo krijg jij van de Heilige Geest de energie om het goede te doen.

Hierna was het moment aangekomen waarvoor de vormelingen zich al die weken hadden voorbereid; het vormsel. Terwijl hun doopkaarsen brandden, ontvingen ze 1 voor 1 het vormsel. Aan het eind van de viering lieten de vormelingen nogmaals van zich horen door het zingen van een lied “Mensen van morgen”.

Ook werd rector Patrick Kuipers hartelijk bedankt voor het vormen en kreeg hij nog een aandenken aan de groep kinderen. Ze hadden allen een A4 blad voorzien van tekst, foto’s, tekeningen, als dankjewel. Na de viering gingen vormelingen samen met hun familie naar huis en vierden daar vast nog even verder!

Dank aan rector Patrick Kuipers, pastor Marga klein Overmeen, de kosters Veneboer en Schanekamp, de 3 misdienaars, het koor Reflection, de vormelingen en hun ouders, de begeleiders van het project en het jeugdpastoraat Heino. Samen hebben we er wat moois van mogen maken!