Voortgang Gezamenlijk Eten project voor 55- plussers in Heino en directe omgeving.

   Zoals onlangs te lezen was in het informatieblad van KBO-PCOB Heino was het de bedoeling dat de herstart van het gezamenlijk eten project plaats zou vinden op woensdag 21 oktober a.s. in  zalencentrum BijNegen te Heino. Echter, gelet op de recente ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus, de ernstige toename van het aantal besmettingen en daaraan gerelateerd de toename van het aantal ziekenhuis opnames, ook in deze regio, heeft de KBO-PCOB Heino en de Stichting Ouderenwerk in overleg met BijNegen, helaas moeten besluiten om af te zien van deze herstart.

U krijgt weer bericht wanneer er een herstart zal plaatsvinden. Zij wensen u allen een ‘Coronavrije’  tijd toe, zorg goed voor uzelf en voor elkaar en houd 1,5 m afstand.

Namens KBO – PCOB Heino en St. Ouderenwerk Heino,

Doortje Offenberg, contactpersoon. Tl. 393845