Voorjaarsbedevaart naar Banneux

Vanuit het bisdom Utrecht zal er dit jaar weer een voorjaarsbedevaart naar Banneux worden georganiseerd en wel van vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 mei. Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Béco en deed zij een Bron ontspringen “voor alle naties… voor de zieken…”. Sindsdien komen pelgrims uit diverse landen naar Banneux en dat zijn niet alleen zieken. Een ieder is welkom, maar deze bedevaart is vooral bedoeld om ook zieken en hulpbehoevenden de mogelijkheid te bieden om Banneux te bezoeken. Daartoe gaan er diverse vrijwilligers mee, waaronder een arts en verpleegkundigen die u de zorg bieden die u nodig heeft. Brancadiers dragen zorg voor uw koffers en vrijwilligers zorgen dat u te eten en te drinken krijgt.

U stapt in uw eigen regio in de bus. Er zijn voldoende rolstoelen en rollators aanwezig, maar u kunt ook uw eigen rolstoel of rollator meenemen indien nodig. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We  bidden de Kruisweg, er is een viering met handoplegging, bidden samen bij de Bron en brengen een kaarsen- en/of bloemhulde aan Maria.

We gaan met eigen priesters en vaak komt er een bisschop op bezoek. Alle vieringen zijn in het Nederlands of er wordt Nederlands gesproken. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 365,=, eten en drinken, de busreis en verzekeringen inbegrepen.

Mocht u wel mee willen naar Banneux, maar komt het u in deze periode niet uit om mee te gaan, dan is de najaarsbedevaart van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 oktober 2023 misschien iets voor u. Er zal waarschijnlijk ook een tweedaagse bedevaart worden georganiseerd, maar dat is nu nog niet bekend.

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij Miranda Temmink (propagandiste), tel. 06-15563596

Met vriendelijke groeten,

Miranda Temmink