Vooraankondiging Palmpasen voor de kinderen

Op zaterdag 23 maart is er een knutselmiddag voor alle kinderen uit Heino. Deze middag gaan we samen een Palmpasenstok maken. Deze stok mag je op zondag meenemen naar de kerk voor de Palmpasenoptocht. Het jeugdpastoraat en dominee Lieke van Houte begeleiden deze middag.

De tijd, plek en kosten zullen we melden in het volgende kerkepad.

Op zondag 24 maart is er dan de oecumenische viering van Palmpasen om 10.00 uur in de katholieke kerk. Deze viering is voorbereid door het jeugdpastoraat van de RK kerk en dominee Lieke van Houte van de protestante kerk.

De kinderen hebben dan al enkele weken geld opzij gezet in hun vastenspaardoosje. Dit doosje mag tijdens de viering ingeleverd worden.

We horen deze ochtend het verhaal van Palmpasen. Versieren samen de grote Palmpasenstok en gaan in optocht door de kerk met alle versierde Palmpasenstokken.

De optocht leidt ons naar het parochiecentrum achter de kerk. Hier staat een kop koffie/thee of ranja klaar met wat lekkers.

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!