Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ te Heino

Een bericht en oproep

van de redactie van ‘OmHeino’

‘Katholiek Thuisfront Heino – Lierderholthuis’

Tussen 1946 en 1950 stuurde de Nederlandse regering meer dan 120.000 Nederlandse jonge, dienstplichtige soldaten naar het toenmalige Nederlands-Indië om daar ‘orde en rust’ te brengen. Het moge duidelijk zijn dat deze periode voor die jongens zeer ingrijpend is geweest in hun nog jonge leven.

Ook een aantal jongens uit Heino en Lierderholthuis heeft er in die bewogen periode zijn dienstplicht vervuld.

Katholiek Thuisfront

Om steun te verlenen aan de geestelijke verzorging van militairen van de Nederlandse Strijdkrachten werd in september 1946 landelijk het Katholiek Thuisfront opgericht.

Tijdens de politionele acties in Indonesië en de repatriëring van Nederlandse militairen uit dit land kende de organisatie een grote bloeiperiode.

In de parochies Heino en Lierderholthuis werd speciaal voor de jongens in het verre Indië een locaal comité opgericht: het ‘Katholiek Thuisfront Heino – Lierderholthuis’. Met de plaatselijke jongens in Indonesië werd intensief contact onderhouden en werden er vanuit beide parochies regelmatig brieven en pakketjes verzonden. Er werd zelfs een nieuwsbrief in het leven geroepen, ‘Um ’n Toorn’ geheten, onder redactie van meester A.F. Hoppen, om de jongens in Indië op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen en nieuwtjes in Heino en Lierderholthuis.

Kwartaalblad ‘OmHeino’

In het decembernummer van ‘OmHeino’, het kwartaalblad van de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’, wordt in de rubriek Grasduinen in het archief aandacht besteed aan het ‘Katholiek thuisfront Heino – Lierderholthuis’.

Omheining beschikt over enkele exemplaren van de nieuwsbrief ‘Um ’n Toorn’ en daaruit wordt een nieuwsverhaal van meester Hoppen in ‘OmHeino’ geplaatst.

Over de periode dat jonge plaatsgenoten hun dienstplicht vervulden in het verre Indië en ongewild betrokken raakten bij de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog is weinig vastgelegd.

Oproep

De redactie van ‘OmHeino’ wil graag meer te weten komen over en inzicht krijgen in deze periode die door de betrokkenheid van een aantal jonge dorpsgenoten deel uitmaakt van de plaatselijke geschiedenis. Derhalve doet de redactie een oproep aan nabestaanden van de Heinose Indiëgangers onder de lezers van ‘Kerkepad’:

– kunt u meer vertellen over uw opa, vader of ander familielid;

– beschikt u nog over foto’s en/of brieven uit die tijd;

– of bent u in het bezit van exemplaren van de nieuwsbrief ‘Um ’n Toorn’?

Bent u bereid om met ons daarover contact op te nemen?

Stuur een mail naar: redactie@omheino.nl  Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.