Van de locatieraad Heino

CD met foto’s afscheid pastor Gerard Noordink

De heer Wichers Schreur heeft van het jubileum en afscheid van pastor Gerard Noordink op 20 september in Lierderholthuis en op 26 en 27 september in Heino heel veel foto’s gemaakt. Een ruime selectie is op CD beschikbaar. De kosten van een CD bedragen €10,00. U kunt een CD bestellen bij de heer Wichers Schreur per e-mail: s.wichersschreur@hetnet.nl, of telefonisch: 0572-391974.

Alexander en Frans nog 4 jaar in locatieraad

In 2016 zijn Frans Koers en Alexander Esman toegetreden tot de locatieraad. In november hebben beiden aangegeven nog 4 jaar door te willen gaan. Frans had de functie van secretaris, maar heeft deze inmiddels ingeruild voor de functie van beheer gebouwen. Alexander blijft nog 4 jaar de functie van financiëel beheerder vervullen. Alexander en Frans, bedankt voor jullie inzet de afgelopen 4 jaar en nog een mooie, plezierige tweede periode toegewenst! 

De locatieraad bestaat uit slechts 3 personen. Het zou mooi zijn als er een vierde persoon bij komt en liefst ook nog een vijfde. Weet u iemand of heeft u zelf belangstelling, aarzel dan niet om contact op te nemen met het derde lid van de locatieraad, Harm Kerdijk (06-49888220).

Kat in de kerk

Eind november heeft de kerk een aantal dagen bezoek gehad van een witte kat. Koster Geert Veneboer heeft het dier ontdekt, maar kon de kat niet te pakken krijgen. Op de zaterdagavond zette organist Miranda Temmink zoals gewoonlijk het orgel aan. Ze trok de nodige registers open, waaronder de zogeheten bourdon 16′ van het pedaal. Ze hoorde meteen dat er iets mis was. Er klonken meerdere tonen, hoewel ze geen enkele toets had ingedrukt. Zouden er zogenaamde ‘hangers’ zijn? Wel vreemd, zoveel tegelijk. Op een gegeven moment begon het pedaal als het ware zelf te spelen …. Zou het de kat zijn? Even later zwegen de pedalen weer. Het kon niet anders dan dat de kat over het mechaniek binnen in het orgel had gelopen.

Gevolg was dat de bourdon 16’ het niet meer goed deed. In de week daarna kwam iemand naar de schade kijken. Bij het loshalen van één van de schotten werd de kat ontdekt. De reparateur heeft de schade hersteld. Er bleken maar liefst 9 abstracten gebroken (latjes die onderdeel vormen van de verbinding tussen de toetsen en de pijpen)! Hij heeft de kat ook nog geprobeerd te vangen, maar is daarbij helaas gebeten. Later die dag is de kat door koster Geert nog gesignaleerd buiten de kerk. Sindsdien is die niet meer in de kerk gesignaleerd.

Het orgel is aan de achterkant nu zodanig afgesloten, dat er geen kat meer in kan.

Inbraak in de pastorie

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 december is ingebroken in de pastorie. De inbraak werd zondagmorgen ontdekt door een hevig geschrokken koster Geert Veneboer. De politie is er direct bijgehaald. Pastorie, parochiesecretariaat en sacristie bleken doorzocht. Men was duidelijk op geld uit. Het slotje op de melkbus voor de Adventsactie en het kistje met het kasgeld in het secretariaat waren opengebroken.  Heftig te weten dat er zomaar kan worden ingebroken.