Uit: Activiteitenprogramma: Ontmoeting en Inspiratie

Activiteit 11:

Niets gaat ooit verloren….

De kerken moeten zich niet aan laten praten dat ze niet meer relevant zijn, meent de Zwolse predikant Iemke Epema. Zij schreef daarover een proefschrift met als titel “Niets gaat ooit verloren”. In dat proefschrift bestudeert Epema het  werk van de Canadese filosoof Charles Taylor over secularisatie. Secularisatie is van alle eeuwen. Onze tijd is daarin niet uniek. Wat wel uniek is voor deze tijd, is dat niet-geloven een optie is geworden die volledig geaccepteerd is. In de Middeleeuwen bijvoorbeeld was dat ondenkbaar. Nu heeft iedereen een keuze. 

De kerk moet wat Epema betreft, veel meer inspelen op het moderne levensgevoel en niet pretenderen dat ze de waarheid in pacht heeft. Secularisatie biedt daarom ook kansen voor kerken: “Men staat veel onbevangener tegenover het christelijk geloof, is vaak nieuwsgierig.”

Op deze avond willen we met elkaar nadenken over wat secularisatie nu precies is en hoe we daar als kerk mee om kunnen gaan.

Datum: woensdag 27 november 2019

Tijd: 20.00 uur

Locatie: ‘t Kerkhuus

Begeleiding: ds. Iemke Epema

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee