Tentoonstelling in de Rooms Katholieke kerk tijdens de pompdagen.

Dit jaar is het thema van de tentoonstelling:

Vrijwilligers de drijvende krachten in de kerk.

Veel werk dat gedaan wordt in en vanuit de kerk wordt gedaan door ‘vrijwilligers. Zij zijn de drijvende krachten, onmisbaar draagvlak voor onze pastores en de geloofsgemeenschap. Vrijwilligers binnen de kerk zijn niet meer weg te denken.

De kerk is een van de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. Er wordt veel werk verzet om onze geloofsgemeenschap vorm en inhoud te geven. We beseffen vaak niet hoeveel werk er wordt verzet. Werk dat vaak niet opgemerkt wordt, maar dat wel gebeurt door vele enthousiaste mensen. Daarom zetten we met de tentoonstelling de Drijvende krachten alle vrijwilligers tijdens de pompdagen in de schijnwerpers. De hoeveelheid aan werkgroepen geven we in een symbolisch overzicht weer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. bloemen en natuurlijke materialen. Aan de attributen waarmee de vrijwilligers werken zijn ze te herkennen bij welke werkgroep ze actief zijn.

De werkgroep van deze tentoonstelling is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Zij wenst U veel lees-en kijkplezier toe.

Openingstijden van de kerk zijn:

Donderdag   22 augustus   van 10.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag          23 augustus  van  13.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag       24 augustus  van   9.00 tot 17.00 uur.