Reliek H. Bernadette komt in april naar Nederland

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland! Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel in Nevers.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april zal de schrijn met haar reliek  aanwezig zijn in de Broederenkerk te Deventer.

Programma: (onder voorbehoud)

Dinsdag 16 april: 17.30 uur aankomst relieken uit bisdom Groningen.

19.00 uur Eucharistieviering vg. H. Woorts. Aansluitend Lichtprocessie en Wake.

Woensdag 17 april: 8.00 uur Morgengebed. 9.30 uur Rozenkransgebed.

10.00 uur Eucharistieviering. 14.00 uur Weg van het Licht.

19.00 uur Taizéviering en wake.

Donderdag 18 april: 8.00 uur Morgengebed. 9.30 uur Rozenkransgebed

14.00 uur Eucharistieviering. Aansluitend vertrek relieken naar kathedraal Utrecht.

Voor de pelgrims (en andere belangstellenden) uit onze Emmanuelparochie is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met de Heilige Bernadette. Voor de pelgrims die dit jaar naar Lourdes gaan is dit bovendien een mooie start van de Lourdesreis van 14 t/m 22 september 2024. Juist dit jaar hebben we besloten om met de bus naar Lourdes te gaan. Hierbij doen we ook Nevers aan en zullen we de glazen schrijn met daarin haar lichaam bezoeken.  bent allen van harte uitgenodigd voor de vieringen.

Namens het Lourdescomité: Hermien Schoorlemmer en Janny Horstman.