Pastorale aandachtspunten voor parochies tijdens de coronaviruspandemie

Streamen van vieringen
Op sommige plaatsen gebeurde het al, maar veel parochies hebben tijdens de coronaviruspandemie noodgedwongen ook ervaring opgedaan met het streamen van vieringen. Naast scherp beeld is goed geluid belangrijk. Na deze coronacrisis blijft het belangrijk om vieringen te kunnen streamen, voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen.

Daarom kan het zinvol zijn om juist nu in goede apparatuur te investeren. Thuis via een beeldscherm naar de viering kijken is wezenlijk anders dan erbij zijn, zo ervaren veel mensen. Het is soms lastig om de aandacht erbij te houden. Toch zijn er manieren die helpen om niet alleen maar op afstand naar de viering te kijken, maar om ook echt mee te vieren.

Het pastorale team van de parochies Sint Ludger en Sint Paulus doet een aantal suggesties.

Huiskerk

Deze coronacrisis kan ook een kans bieden om als gezin meer inhoud te geven aan het begrip huiskerk. Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijk gebed, het samen lezen van een Bijbelverhaal, een geloofsgesprek. Zo kan het geloof in het dagelijks leven aandacht krijgen en opbloeien.

Kinderen en jongeren
Voor kinderen en jongeren is het soms lastig om bij een digitale Eucharistieviering de aandacht vast te houden. Zij kunnen thuis ook op een andere manier met het geloof aan de slag, kijk voor materialen en inspiratie op de websites: Geloven Thuis en Jong Aartsbisdom.

Andere digitale momenten
De digitale inzet van de parochie hoeft zich niet te beperken tot het streamen van alleen de weekendviering. Het is ook mogelijk om via Zoom samen de Rozenkrans te bidden, een dagsluiting met gebed aan te bieden, samen het getijdengebed te bidden of elke week digitaal catechese te geven. Ook hier geldt: het kan nooit de fysieke ontmoetingen vervangen, maar deze online momenten kunnen ook na de coronacrisis mogelijk wel een aanvulling zijn op

Open kerkgebouwen
Probeer kerkgebouwen (en zeker de kapel) overdag open te stellen, juist in deze coronacrisis hebben veel mensen er behoefte aan om een kaarsje te branden en te bidden. Organiseer ook momenten van stil gebed, bijvoorbeeld Eucharistische aanbidding. Houd wel rekening met het maximum aantal toegestane kerkgangers.

Diaconie

  • Fysieke ontmoetingen worden tijdens de tweede golf van het coronavirus schaars. Daardoor ligt eenzaamheid op de loer. Organiseer als parochie het sturen van een kaartje naar mensen die eenzaam zijn.
  • Voedselbanken krijgen door de coronacrisis veel minder etenswaren binnen. Verzorg een (extra) inzameling in de decembermaand.
  • Bied praktische hulp. Kerken en lokale (hulp)organisaties hebben zich dit voorjaar verenigd in de actie #nietalleen. Daarin bundelen ze hun krachten, zodat overal in het land hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar versterken: nietalleen.nl/hulp-bieden.
  • Organiseer een bellijst om contact te houden met parochianen die anders ‘uit beeld’ raken.

Bron: Website Aartsbisdom