Pastor Gerard Noordink bedankt.

Zondag 20 september ging Gerard voor de laatste keer voor in onze kerk. Daarom stonden er die ochtend om 9.00 uur 7 misdienaars achter in de kerk klaar, om samen met Pastor Gerard Noordink in optocht de kerk binnen te lopen. Aan het eind van de viering werd Gerard toegesproken door Wim Logtenberg. Hieronder vindt u de weergave van deze toespraak. Gerard is geboren op het katholieke platteland van Haaksbergen. Na het klein seminarie in Apeldoorn is hij theologie gaan studeren aan de universiteit in Utrecht. Aan het eind van zijn studie is hij getrouwd met Cor en kon aan de slag in het pastoraat.

Op 1 augustus 1980 begon zijn eerste pastorale functie in Twello, Bussloo en de Vecht. Hier verkondigt hij als pastoraal werker het woord van God vol overgave. Daarna begon hij in 1986 als geestelijk verzorger in St. Fransiscushof in Raalte. Wanneer Gerard over deze periode praat, valt op dat hij beschikt over een groot organisatietalent. Ook deed hij hier veel ervaring op in de individuele begeleiding. In 1997 volgde Gerard Pastor Cees Mijnhout op die het wat kalmer aan wilde doen. Nadat Cees Mijnhout de pastorie in Heino had verlaten  betrokken Gerard en Cor de pastorie. Cor verricht hier dan vele hand-en-spandiensten. Gerard gaat in de parochies Heino en Lierderholthuis aan het werk. Hij maakt kennis met de parochianen van Lierderholthuis en ontdekt hierbij dan dat de dorpsbewoners elkaar vaak stilzwijgend helpen, het een hechte gemeenschap is, het is er gemoedelijk en iedereen kan hier zichzelf zijn. Er wordt nog steeds door de locatieraad- pastoraatsgroep en de bezoekersgroep thuis aan de keukentafel vergaderd. Vanaf de wieg tot het graf heeft Gerard vele parochianen in Lierderholthuis pastoraal ondersteund en `hen een helpende hand geboden.

Tijdens de viering kijkt hij even door de kerk en met een paar pretlichtjes in de ogen begint hij aan de preek. Dat hij de kerkgangers niet alleen van naam en gezicht kent is dan tijdens de preek ook goed te horen. Af en toe zwaait hij met zijn handden om ons te wijzen naar de afbeeldingen op het glas-in-loodramen, kruiswegstaties of de misdienaars. Met wijwater tijdens een palmpaasviering wordt niet zuinig omgegaan. Zwierig en rijkelijk besprenkelt hij het wijwater over de kerkgangers. De preek wordt altijd met de woorden het zij zo afgesloten.

Gerard maakt altijd een ontspannen indruk. Praat makkelijk maar soms een beetje te snel. Hij doet gedreven zijn werk ook al heeft hij zich niet altijd vrij gevoeld te verkondigen wat zijn hart beweegt.

Een van de grootste veranderingen die in de 23 jaar plaats vond was de samenvoeging in 2011 van de 11 parochies in Noord-Oost Salland tot de Emmanuel parochie. Als teamleider van het pastoresteam heeft Gerard een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Emmanuelparochie.

Ook is hij een kei in het organiseren van activiteiten om zo de parochianen kennis te laten maken met nieuwe inzichten omdat kennis en levenservaring niet ophouden bij de grens van de kerk. Vol enthousiasme betrekt hij vele mensen erbij om ieder jaar weer twee winterprogramma boekjes te maken. Tijdens verschillende activiteiten bijv. een excursie, lezingen, film of kustzinnige avonden kunnen we ook van elkaars levenservaringen leren. Deze activiteiten staan in de brochures ‘Inzicht – Uitzicht’ en ‘Ontmoeting & Inspiratie’.

Zijn levensmotto is: Als er een reden is om iets te vieren, doe het dan want je weet het maar nooit, over een week kan alles zo maar anders zijn. Een van de feestjes was het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw in 2013. Dit feest bestond uit meerdere dagen en activiteiten met o.a. een feestelijke viering, ouderenochtend, korendag, wandeltocht over oude kerkpaden en voor de liefhebbers tokkelen vanaf de kerktoren. En 43 parochianen zijn 5 dagen naar Rome geweest.

En nu gaat Gerard met pensioen.

Gerard, 23 jaar stond voor jou het geluk van anderen steeds centraal. Dit deed je met open geest en handen. Neem nu de tijd om samen met Cor te genieten.

Als kleine blijk van waardering voor alles wat je voor ons betekend hebt willen wij jou namens de H. Nicolaaslocatie een beeld aanbieden. Dit beeld staat symbool voor de samenwerking waarin wij als geloofsgemeenschap elkaar onderling versterken en aanvullen. Cor kreeg een bos bloemen als dank voor het vele werk achter de schermen.

Alle misdienaars overhandigden Gerard een kleine attentie met een dank je wel woord. Buiten stonden de koren Together en het Gemengd Koor klaar om voor Gerard het uitzwaailied te zingen. Als afsluiting hield muziekvereniging Salland haar koffieconcert.

Gerard Bedankt