Pastoor Mijnhout weg! heeft nieuwe LED verlichting

Enige weken geleden hebben enkele leden van de klussengroep nieuwe LED verlichting aangebracht langs de PASTOR MIJNHOUT-WEG!

Door deze vernieuwde verlichting besparen we 80% ten opzichte van de oude verlichting,  wat voor de toekomst heel belangrijk is.

Wij willen daarom de behulpzame leden bedanken voor de gedane werkzaamheden.

De Locatieraad