Opgave intenties

Hopelijk kan er vanaf zaterdag 4 juli a.s. weer worden gevierd in onze eigen kerk.

Wij willen u erop wijzen dat u voor het opgeven van intenties niet persé bij ons langs hoeft te komen. Het is ook mogelijk om ze telefonisch (0572-390924) of via de mail (parsec@hetnet.nl) op te geven. U kunt het bedrag van € 8.- per intentie (of € 10,- bij jaargedachtenis) dan overmaken op bankrekeningnummer

NL 71 RABO 0160263050 t.n.v. R.K. Parochie Heino

Ook kunt u een briefje met geld in een envelop stoppen en in de bus van de pastorie doen, met daarop de intentie(s) en de datum waarop die gelezen moet(en) worden. Als u ook uw naam en telefoonnummer vermeldt, dan kunnen wij u bij onduidelijkheden even bellen.

Nog niet gelezen intenties

Vanaf 14 maart zijn er geen vieringen meer geweest, en zijn dus ook de opgegeven intenties niet gelezen.

Vanaf het weekend waarin we weer mogen vieren, zullen in juli en augustus op achtereenvolgende zaterdagen de opgegeven intenties van 14 maart tot en met 28 juni worden gelezen. In het parochieblad zal duidelijk worden aangegeven om welke intenties het gaat.