Nieuws van het PCI bestuur

Het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling Emmanuel, afgekort tot PCI Emmanuel, heeft ieder jaar meerdere contactmomenten met de werkgroepen caritas binnen de verschillende locaties in de Emmanuelparochie. Eén van de momenten is de najaarsvergadering waarbij alle werkgroep leden worden uitgenodigd. Hierbij komen naast de formele onderdelen over jaarrekening, verslag en begroting, iedere keer ook een onderwerp aan de orde waar we in de praktijk van de caritas tegenaan lopen of wat nieuw is voor de werkgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe indeling van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) enkele jaren geleden. We willen nu de komende najaarsvergadering ombouwen tot een diaconaal café. De datum hiervoor is dinsdag 20 november 2018 in het parochiecentrum in Dedemsvaart.

Net als in een café met volledige vergunning zal er voor een natje en droogje worden gezorgd. Ook is er iemand uitgenodigd (bekend van tv!!) die voor een vrolijke noot zal zorgen. Maar minstens zo belangrijk vinden we dat de vrijwilligers elkaar ontmoeten en kunnen bijpraten en ‘netwerken’.  Als bestuur willen we het café ook graag openstellen voor de overige vrijwilligers in de Emmanuelparochie die met diaconie bezig zijn.  Zo kunnen we elkaar leren kennen, versterken, inspireren of mogelijk samenwerken. De uitnodiging en programma volgen nog, maar als u als vrijwilliger in de Emmanuelparochie actief bent, wilt u dinsdag 20 november alvast reserveren en deze vooraankondiging delen met de werkgroep leden diaconie binnen uw locatie? We hopen dat velen dinsdag 20 november nog vrij hebben in de agenda en we elkaar mogen ontmoeten in het diaconale café. Het parochiebestuur en de pastores zullen ook worden uitgenodigd. Met vriendelijke groet,

PCI Emmanuel

Secretaris Wim Herder, Haverakker 56 , 8141 HS  Heino