Nieuws uit het pastoraal team

Uitvaarten in onze Emmanuelparochie

Het goed vieren van de uitvaart vinden we in onze Emmanuelparochie van groot belang. Met zorg willen we de uitvaart vorm geven. Daarbij vinden we de inbreng van de nabestaanden van groot belang. Het moet immers de uitvaart van hun geliefde worden. In een kerkelijke uitvaart is altijd de kerkelijke en de persoonlijke kant aanwezig. Het gaat om deze persoon en diens leven, maar het gaat ook om gelovig en met vertrouwen op het eeuwig leven deze overledene aanbevelen in Gods aanwezigheid. Het is meestal zoeken naar een goede balans hierin. Wie verzorgen uitvaarten? De leden van het pastoraal team blijven het begeleiden van stervenden en voorgaan in de uitvaartliturgie als een belangrijke taak zien. Daar waar mogelijk zullen zij natuurlijk de uitvaart verzorgen van parochianen die zij pastoraal begeleid hebben. Hiernaast is het in onze Emmanuelparochie gebruikelijk, dat ook vrijwilligers voorgaan in uitvaartvieringen. Hiertoe zijn zij toegerust; de meesten van hen hebben hierin al een ruime ervaring opgebouwd en zijn ook bekend bij U in de plaatselijke geloofsgemeenschap. In verband met de kleine omvang van het pastoraal team zal het steeds vaker voorkomen dat deze vrijwilligers zullen voorgaan om overbelasting van de teamleden te voorkomen. Als pastoraal team zijn wij blij, dat deze vrijwilligers dit willen doen en heeft er het volste vertrouwen in, dat ze het op een waardige en betrokken manier zullen blijven doen.

Vorm van de uitvaartviering

Als pastoraal team hebben wij besloten dat in onze Emmanuelparochie een gebedsviering de normale wijze van de uitvaart in onze parochie zal zijn, ook als er een priester voorgaat. Onze ervaring leert, dat in bijna alle gevallen de uitvaart in de vorm van een gebedsviering het beste aansluit bij de wensen van de nabestaanden. Bovendien zijn we in een gebedsviering minder gebonden aan liturgische voorschriften en is er meer ruimte voor persoonlijke inbreng. Bij nadrukkelijke wens van de familie en als de communie voor de overledene of diens nabestaanden heel waardevol was of is, willen we als pastoraal team hierin een uitzondering maken. Dan kan er een Eucharistieviering of Woord- en Communieviering plaatsvinden.

Namens het pastoraal team, Pastoor André Monninkhof