Nieuws pastoraatsgroep (PG) en locatieraad (LR)

Uitbreiding PG/LR

In maart hebben we in Kerkepad onze hoop uitgesproken betreffende uitbreiding van PG/LR. Nu kunnen we meedelen dat Natascha Berendijk is toegetreden tot de PG, met aandachtsgebied catechese. Ze is een ‘bekende’. Ze is dinsdags op het secretariaat, zingt in Reflection, verzorgt het aandachtshoekje in de Mariakapel en zit in het jeugdpastoraat, dat onlangs nog ervoor gezorgd heeft dat ruim 20 kinderen het Vormsel konden doen. Daarnaast is Wim Herder lid geworden van de LR, dat wil zeggen, hij wordt de nieuwe penningmeester. Nu is Alexander Esman dat nog en het zal nog even duren voordat de wisseling helemaal een feit is. Wim is ook een ‘bekende’. Hij is onder andere collectant, bedient af en toe de beamer en is lid van de caritaswerkgroep.

Ilse, Gidion en ondergetekende zijn erg blij met de uitbreiding, maar: er kunnen nog meer bij, dus als u na deze uitbreiding denkt, misschien is LR of PG ook wel wat voor mij…. Neem dan contact met één van ons op.

We wensen Natascha en Wim heel veel plezier en succes in hun nieuwe functie.

Wat een conifeer niet vermag

Het was al eens eerder gebeurd dit jaar: wateroverlast in het putje van de toiletten in het parochiecentrum. Dat werd geweten aan de vele regen of… Vlak voor Palmzondag was het weer zover. Mensen van de klussengroep hebben het, met het nodige graafwerk, grondig uitgezocht en wat bleek: de wortels van een conifeer hadden een buis finaal kapot gedrukt. De klussengroep weet van wanten en hebben het zelf hersteld.  Bij deze veel dank en lof aan hen.

Dankwoord

Na 4 jaar was het (eindelijk) weer zover: een volledige viering van het paastridiuum in onze kerk (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille  Zaterdag). Dat vergde een heleboel voorbereiding, ook al omdat het 3 vieringen  waren voor 4 geloofs#gemeen#schappen: Liederholthuis, Hoonhorst, Dalfsen en Heino. Vrijwilligers van al deze 4 locaties waren er dus bij betrokken. We kunnen terugkijken op goede vieringen, met zo hier en daar wat aandachtspuntjes die voor verbetering vatbaar zijn. Een klein smetje was dat de Paaswake niet via internet gestreamd kon worden vanwege een onwillige Wifi, waardoor het door mensen uit de locaties die niet naar de viering zelf kwamen niet meegevierd kon worden.

PG en LR willen alle mensen die geholpen hebben bij de voorbereiding en/of een bijdrage hebben geleverd tijdens de vieringen in de Goede Week, dus ook op Palmzondag en Eerste Paasdag, – en dat zijn er echt heel veel -, van harte bedanken voor hun inzet. Hulde!

Mede namens de pastoraatsgroep,

Harm Kerdijk, locatieraad

Nieuws pastoraatsgroep (PG) en locatieraad (LR)

Uitbreiding PG/LR

In maart hebben we in Kerkepad onze hoop uitgesproken betreffende uitbreiding van PG/LR. Nu kunnen we meedelen dat Natascha Berendijk is toegetreden tot de PG, met aandachtsgebied catechese. Ze is een ‘bekende’. Ze is dinsdags op het secretariaat, zingt in Reflection, verzorgt het aandachtshoekje in de Mariakapel en zit in het jeugdpastoraat, dat onlangs nog ervoor gezorgd heeft dat ruim 20 kinderen het Vormsel konden doen. Daarnaast is Wim Herder lid geworden van de LR, dat wil zeggen, hij wordt de nieuwe penningmeester. Nu is Alexander Esman dat nog en het zal nog even duren voordat de wisseling helemaal een feit is. Wim is ook een ‘bekende’. Hij is onder andere collectant, bedient af en toe de beamer en is lid van de caritaswerkgroep.

Ilse, Gidion en ondergetekende zijn erg blij met de uitbreiding, maar: er kunnen nog meer bij, dus als u na deze uitbreiding denkt, misschien is LR of PG ook wel wat voor mij…. Neem dan contact met één van ons op.

We wensen Natascha en Wim heel veel plezier en succes in hun nieuwe functie.

Wat een conifeer niet vermag

Het was al eens eerder gebeurd dit jaar: wateroverlast in het putje van de toiletten in het parochiecentrum. Dat werd geweten aan de vele regen of… Vlak voor Palmzondag was het weer zover. Mensen van de klussengroep hebben het, met het nodige graafwerk, grondig uitgezocht en wat bleek: de wortels van een conifeer hadden een buis finaal kapot gedrukt. De klussengroep weet van wanten en hebben het zelf hersteld.  Bij deze veel dank en lof aan hen.

Dankwoord

Na 4 jaar was het (eindelijk) weer zover: een volledige viering van het paastridiuum in onze kerk (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille  Zaterdag). Dat vergde een heleboel voorbereiding, ook al omdat het 3 vieringen  waren voor 4 geloofs#gemeen#schappen: Liederholthuis, Hoonhorst, Dalfsen en Heino. Vrijwilligers van al deze 4 locaties waren er dus bij betrokken. We kunnen terugkijken op goede vieringen, met zo hier en daar wat aandachtspuntjes die voor verbetering vatbaar zijn. Een klein smetje was dat de Paaswake niet via internet gestreamd kon worden vanwege een onwillige Wifi, waardoor het door mensen uit de locaties die niet naar de viering zelf kwamen niet meegevierd kon worden.

PG en LR willen alle mensen die geholpen hebben bij de voorbereiding en/of een bijdrage hebben geleverd tijdens de vieringen in de Goede Week, dus ook op Palmzondag en Eerste Paasdag, – en dat zijn er echt heel veel -, van harte bedanken voor hun inzet. Hulde!

Mede namens de pastoraatsgroep,

Harm Kerdijk, locatieraad