Muzi-Kat

Een paar weken geleden was er bij ons in de kerk in Heino een grappig voorval. Dit wil ik graag met U delen, omdat we juist in deze tijd wel een glimlach kunnen gebruiken. Van de koster hoorde ik, dat er de avond tevoren vanuit het orgel een witte kat tevoorschijn was gekomen. Toen de organiste – bij het inzingen van de voorzangers – het eerste pedaal van het orgel intrapte, sprong het dier plotseling uit het orgel, maakte een sprong over de voeten van de organiste en koos vervolgens schielijk het hazenpad. Deze kat was in onze kerk niet helemaal een vreemde kostganger. Want volgens de koster had hij de dagen ervoor ook al rondgescharreld. Hierop had de koster ramen en deuren goed afgesloten; de kat was verder in geen velden of wegen meer te bekennen. Tot op die bewuste zaterdagavond …

Deze gebeurtenis doet me denken aan liedje van Wim Sonneveld. U kent het nog wel: “De kat van ome Willem.” Ook deze kat ging de wereld ontdekken. Zijn ontdekkingsreis bracht hem in Frankrijk. Daar zong hij – zo vertelt dit gezang – ‘liedjes op zijn Frans’ over de ‘maagd van Orleans’; en hij ging ‘met een rozenkrans – naar de Franse Kathedraal.’

Verder dacht ik bij mezelf: onder U zijn er vast wel, die goed zijn in het schrijven van liederen en gedichten. Misschien levert dit verhaal U wel inspiratie op voor een nieuw couplet, zodat het lied over onze ‘muzi-kat’ een update kan krijgen.

We zijn benieuwd.

Pastoor André Monninkhof