Mgr. Van den Hout ondertekent internationale mensenrechtenverklaring voor betere werkomstandigheden

De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel onrecht blootgelegd: miljoenen mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze worden nu onevenredig hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever. Ruim 110 kerkelijke leiders roepen in een  internationale verklaring overheden op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, ondertekende de verklaring namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.

De ongekende wereldwijde crisis door het corona-virus maakt pijnlijk duidelijk hoe hard wetgeving op het gebied van mensenrechten nodig is. Veel zogenoemde dagloners in het buitenland moeten hun werk doen onder slechte, mensonterende omstandigheden hoort Vastenactie-directeur Peter van Hoof van partners uit het Zuiden: “Ze vertellen ons dat de corona-crisis juist de meest kwetsbare mensen onevenredig hard treft. Vanwege verplichte lock-downs moeten mensen thuis blijven. Denk bijvoorbeeld aan mensen die op plantages werken of in naai-ateliers. Ze ontvangen geen geld omdat ze niet mogen werken en kunnen dus niet meer voor hun gezin zorgen. Om de eerste acute nood te helpen lenigen, zijn we in mei een noodhulpcampagne gestart. We vinden echter dat er ook structurele oplossingen moeten komen. Internationale wet- en regelgeving, die geldt voor alle onderdelen van internationale productieprocessen en die ook milieubeheer erbij betrekt, kan hierbij een belangrijke rol spelen.”

De verklaring van de kerkleiders past bij de oproep van paus Franciscus in Laudato Si’ aldus Mgr. Van den Hout: “Paus Franciscus zegt daarin dat de verslechtering van het milieu en de maatschappij vooral de zwaksten treft en dat gerechtigheid deel moet uitmaken van het milieudebat. Onze economieën zouden zich moeten laten leiden door waardigheid en rechtvaardigheid, niet door economisch gewin voor een kleine groep. Ik hoop daarom van harte dat regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor goede wet- en regelgeving die de mensen én de aarde beschermt.

Bron: Website Aartsbisdom