Met Maria op vakantie

Anton Wenker, MHM

“What is in the name?” (Wat doet de naam ertoe?) Met die vraag besluiten Engelsen vaak een argument. De oude Romeinen zouden kunnen antwoorden met een Latijns gezegde: “Nomen est omen!” (De naam is een voorteken!) Meestal zie je aan de naam of iemand een man of een vrouw is. Vroeger kregen kinderen bij het doopsel meestal (Latijnse) doopnamen van grootouders of ooms en tantes. Meestal meerdere namen. Ik kreeg bij het doopsel de namen Antonius Hendrikus Maria. De eerste twee namen van mannelijke heiligen. Maar bij mij, net als bij drie jongere broers, werd de naam Maria toegevoegd. Dat vraagt om een verklaring.

22 augustus 1942 werd door Paus Pius XII uitgeroepen als een feest van “Het onbevlekte Hart van de heilige Maagd Maria”. Mijn ouders, vurige vereerders van de Heilige Maagd Maria, vonden het een mooi gebaar en wenselijk om  de naam Maria aan mijn doopnamen toe te voegen. Hetzelfde deden ze bij de drie jongere broers. Zo hoopten ze natuurlijk op Maria’s voorspraak bij God voor ons. Na het  tweede Vaticaanse Concilie heeft de Paus de naam van het feest veranderd. Nu vieren we op 22 augustus het feest van de Heilige Maagd Maria, Koningin. Nog steeds feest van Maria. What is in the name?

Liefde gaf haar duizend namen, maar geen één die schooner is dan……(Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen). Dat schijnt een bekend  lied te zijn in Vlaanderen. De cursieve naam tussen haakjes kan vervangen worden door een andere plaatsnaam. Vooral in meer katholieke landen vinden we vele bedevaartsplaatsen voor de heilige Maagd Maria. We kennen allemaal Lourdes en Fatima. Velen zijn er geweest en bewogen en geïnspireerd thuis gekomen. Hoelang duurt die devotie en inspiratie?

Velen zullen deze zomer weer op vakantie gaan. Hoeveel mooie kerken zullen ze zien en bewonderen om hun mooie architectuur. In al die kerken vind je ook wel beeltenissen van de Heilige Maagd Maria. Vaak ook met veel brandende kaarsen er voor.  Wat betekent dat voor u? Goed om ons daarop eens te bezinnen. Zoveel devote belangstelling voor een moeder en huisvrouw van Nazareth van eeuwen geleden. Zou dat ook ons niet kunnen inspireren in deze tijd? Als we tijdens vakantie zulke bedevaartsplaatsen en plaatsen van Mariadevotie bezoeken, zouden we ook onszelf kunnen afvragen wat Maria ons te zeggen heeft in deze tijd. Ik denk, dat ze ook nu zal zeggen: “Ga naar Jezus en doe alles wat Hij u zeggen zal!”

Prettige vakantie!