KVG

 

KVG Heino

INSPIREREND TREFPUNT VOOR VROUWEN VAN DEZE TIJD

Het KVG zet zich in voor de vrouw van deze tijd en verzorgd avonden op divers gebied; zowel informatief, creatief en ook cultureel.
Verder gaan we iedere 1ste woensdag van de maand wandelen, behalve de maanden mei, juni en september, dan wordt er gefietst.
Ook hebben we in Mei een uitgaansdag in de vorm van een fietsdag, en 2 keer in het jaar organiseren we een excursie.

Daarnaast hebben we in Mei, samen met twee andere verenigingen in onze parochie het KBO en Zij-Actief, een Mariaviering in onze kerk. Ter afsluiting gaan we samen koffiedrinken in het parochiecentrum.
In september beginnen we met een gezamenlijk seizoenopening een eucharistieviering in onze kerk, hierna gaan we samen naar Oortwijn voor een gezellige avond.

Onze vereniging is opgericht in 1957 we hebben 7 bestuursleden en 57 leden,
We kennen een creatieve groep, een excursiegroep en we hebben een infoblad dat maandelijks verschijnt. Onze wijkleidsters brengen het blad rond, deze dames bezoeken ook de zieken in hun wijk met een bloemetje.

Zo’n 12 keer per jaar wordt er een ledenavond georganiseerd die op maandag- of donderdagavond plaatsvinden in het parochiecentrum en altijd om 20.00 uur begint, echter op dinsdag vindt meestal de creatieve avond plaats.
We gaan met Pasen en Kerst altijd met een mooi pronkstuk naar huis, en in de herfst is het altijd weer een leuke verrassing wat ze voor ons in petto hebben. De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.
Belangstellenden zijn altijd welkom, de kosten van een kopje koffie of thee zijn voor de leden en bezoekers € 1,00

In September krijgen onze leden een jaarprogramma waar alle activiteiten voor het komende jaar in vermeld staan, dit met afwisselende interessante thema’s.

Ook steunen wij ieder jaar een goed doel, wij laten zo’n drie keer per jaar een spaarpotje rondgaan om geld in te zamelen, wij nodigen dan iemand van de doelgroep uit om over haar of zijn motivatie en de doelstelling te komen vertellen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt U contact via e-mail opnemen met h.jongman@hetnet.nl of tel 391527.