Korte impressie van de avond met wijkhoofden en wijkleden op 25 oktober jongstleden.

De opkomst was groot, er waren 21 personen.

Onder het genot van koffie met cake heette Pastor Klein Overmeen iedereen welkom en sprak ze nog maar eens haar dank uit voor de inzet van deze groep mensen.
“Wij zijn jullie erg dankbaar, jullie zijn het cement tussen de stenen”.

Vervolgens nam Pastor Klein Overmeen ons mee met het thema: kerk en de toekomst. Hoe zou het zijn over 10 jaar. Rijdt er dan een truck door Salland waarop groot Cornelissen vermeld staat en rijdt deze truck van de ene naar de andere geloofsgemeenschap? Hoe zal het er dan uitzien?

Er kwamen deze avond 6 stellingen aan de orde.

 1. Wat vind ik van belang voor de kerk in de toekomst?
 2. Ik doe vrijwilligerswerk voor de kerk omdat
 3. Hoe denkt u dat wij de jongeren kunnen betrekken bij de kerk?
 4. De kerk is voor mij………….
              o.a. het gebouw waarin wordt gevierd.
 5. Ik vind goede liturgie belangrijker dan lezingen / activiteiten.
 6. Mocht er niet meer gevierd worden in Heino dan ga ik …………..

Voor de pauze werden deze stellingen in 3 groepen besproken.

Na de pauze is dit centraal besproken.

Iedereen was er wel over eens wat betreft kerk in de toekomst, de kerk moet blijven bestaan, vieringen wel in ons dorp Heino.

Ik doe vrijwilligerswerk voor de kerk omdat ik graag betrokken wil blijven en het vrijwilligerswerk is nodig voor de geloofsgemeenschap.

Jongeren betrekken bij de kerk is moeilijk. Men is er wel over uit dat de kerk niet meer mee gaat met de tijd. De vieringen sluiten niet bij de gevoelens van de jongeren aan.

Men gaf aan dat de kerk een rustmoment, moment van bezinning  is en geeft het gevoel van saamhorigheid.

Indien er niet meer gevierd gaat worden in Heino dan gaat men niet meer naar de kerk in Ommen, hooguit naar Lierderholthuis of Raalte.

Na de stellingen werd het welkomstpakket voor nieuwe parochianen nog even onder de aandacht gebracht. Via het parochiesecretariaat worden de wijken op de hoogte gebracht van nieuwe parochianen. Bij Ilse kan het wijkhoofd/wijklid dan het welkomstpakket aanvragen. Het welkomstpakket heeft als inhoud: welkomstkaart, Kerkepad, meterkastkaart met belangrijke info van de kerk, fotoboekje van onze kerk, plattegrond van Heino, noveenkaars met afbeelding, rozenkransgebed op papier en een rol Mariebiscuit.

De avond werd afgesloten met een drankje en hapje.

Al met al een boeiende avond.

Wijkhoofden en wijkleden, nogmaals dank voor jullie vrijwilligerswerk!

Korte impressie van de avond met wijkhoofden en wijkleden op 25 oktober jongstleden.

De opkomst was groot, er waren 21 personen.

Onder het genot van koffie met cake heette Pastor Klein Overmeen iedereen welkom en sprak ze nog maar eens haar dank uit voor de inzet van deze groep mensen.
“Wij zijn jullie erg dankbaar, jullie zijn het cement tussen de stenen”.

Vervolgens nam Pastor Klein Overmeen ons mee met het thema: kerk en de toekomst. Hoe zou het zijn over 10 jaar. Rijdt er dan een truck door Salland waarop groot Cornelissen vermeld staat en rijdt deze truck van de ene naar de andere geloofsgemeenschap? Hoe zal het er dan uitzien?

Er kwamen deze avond 6 stellingen aan de orde.

 1. Wat vind ik van belang voor de kerk in de toekomst?
 2. Ik doe vrijwilligerswerk voor de kerk omdat
 3. Hoe denkt u dat wij de jongeren kunnen betrekken bij de kerk?
 4. De kerk is voor mij………….
              o.a. het gebouw waarin wordt gevierd.
 5. Ik vind goede liturgie belangrijker dan lezingen / activiteiten.
 6. Mocht er niet meer gevierd worden in Heino dan ga ik …………..

Voor de pauze werden deze stellingen in 3 groepen besproken.

Na de pauze is dit centraal besproken.

Iedereen was er wel over eens wat betreft kerk in de toekomst, de kerk moet blijven bestaan, vieringen wel in ons dorp Heino.

Ik doe vrijwilligerswerk voor de kerk omdat ik graag betrokken wil blijven en het vrijwilligerswerk is nodig voor de geloofsgemeenschap.

Jongeren betrekken bij de kerk is moeilijk. Men is er wel over uit dat de kerk niet meer mee gaat met de tijd. De vieringen sluiten niet bij de gevoelens van de jongeren aan.

Men gaf aan dat de kerk een rustmoment, moment van bezinning  is en geeft het gevoel van saamhorigheid.

Indien er niet meer gevierd gaat worden in Heino dan gaat men niet meer naar de kerk in Ommen, hooguit naar Lierderholthuis of Raalte.

Na de stellingen werd het welkomstpakket voor nieuwe parochianen nog even onder de aandacht gebracht. Via het parochiesecretariaat worden de wijken op de hoogte gebracht van nieuwe parochianen. Bij Ilse kan het wijkhoofd/wijklid dan het welkomstpakket aanvragen. Het welkomstpakket heeft als inhoud: welkomstkaart, Kerkepad, meterkastkaart met belangrijke info van de kerk, fotoboekje van onze kerk, plattegrond van Heino, noveenkaars met afbeelding, rozenkransgebed op papier en een rol Mariebiscuit.

De avond werd afgesloten met een drankje en hapje.

Al met al een boeiende avond.

Wijkhoofden en wijkleden, nogmaals dank voor jullie vrijwilligerswerk!