Komende nummers van Kerkepad

Van wege de coronacrisis hebben een aantal vouwers en bezorgers in Heino aangegeven tijdelijk te willen stoppen met hun werk. Ons locatiebestuur en de pastoraatsgroep hebben een aantal vrijwilligers gevonden voor het vouwen en nieten. Op dit moment zijn er voor een aantal wijken geen bezorgers beschikbaar.

Dit houdt in dat een aantal mensen Kerkepad misschien niet thuis bezorgd krijgt. Het zou fijn zijn als er zich mensen willen aanmelden voor de bezorging. Men kan zich aanmelden bij Gidion van Tongeren of Harm Kerdijk.

Er zullen exemplaren in het portaal van de kerk gelegd worden. We weten niet hoe lang deze situatie aanhoudt. We hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

De redactie