KeSa

kesa.jpg


KeSa
Kerk en Samenleving.

Doel van de KeSa
Activiteiten bedenken ten behoeve van de parochie.

De KeSa heeft ook een diaconale taak o.a. zorg dragen dat mensen niet *uit het zicht * verdwijnen.

De positie van de kerk in de samenleving verandert, maar de diaconale taken blijven.
Ze zijn zelfs indringender dan ooit. De samenleving verandert ook.
Men stelt andere doelen. Men leeft meer op zichzelf. Dat kan betekenen dat mensen*uit het zicht * verdwijnen,omdat ze niet mee kunnen met de levensnorm die door velen gesteld wordt. Geïsoleerd raken, je uitgesloten voelen, maakt dat jij je stem niet meer kunt laten horen. Je hoopt dat de problematiek waarin je verzeild bent geraakt gezien en genoemd wordt door de kerk en samenleving.

EEN MUUR …..
(uit een huis van vriendschap
van Hans Bouma.)

Stel je voor:een mens die als een muur om je heen staat. Een muur van licht,een muur van warmte. Een mens die je omarmt.
Stel je voor: een mens die je herkent in je ware gedaante. Een mens die minzaam je beeld in zich opneemt, je koestert, stralend weerspiegelt.
Stel je voor: een mens die zich als een boog van aandacht, een boog over je leven spant. Een boog van trouw.
Stel je voor … …. ….

Enkele ontplooide activiteiten door de werkgroep KeSa:
Werkgroep; Zieken- verzorgings-en verpleeghuisbezoek.
Werkgroep; Bezoek bij verlies.
Werkgroep Afrika jongerenproject.
Werkgroep; *Op Stap * alleengaanden.

Andere activiteiten:
-Inventarisatie diverse bezoekers- en vrijwilligersgroepen in de parochie. Hieruit is ontstaan de projectgroep bezoekwerk.
-Het bezorgen van mis- en themaboekjes bij oude- zieke- en gehandicapte mensen.
-Maandelijks koffie uurtje op de zondagmorgen.
-Project * met één been in de kerk *voor ouders met opgroeiende kinderen
-Jaarthema *scheiden en geloven *
-Jaarthema *vooroordelen *
Heeft U ook goede ideeën vertel het ons, of zet U uw idee eens op papier.

EEN WEEK ……
Een week heeft zeven dagen
en niet één ervan wordt door ons gemaakt.
Ze worden ons gegeven, alle zeven
van de morgen tot de avond.

En elke dag is een wonder dat met licht begint
ergens aan de horizon.
Licht dat klimt en met ons meegaat
al die uren van zo’n dag
Tot wij in de avond wellicht dankbaar willen weten
dat ons tijd gegund werd en gegeven
om te rijpen in menselijkheid en vrede.

Zalig zij die niet overhaast,
niet met jachten en jagen door het leven gaan.
Zalig de geduldigen voor wie uren mogen duren
En in wie groeien mag wat in langzame rijping duurzaam wordt
Tot voorbij een laatste nacht.

(schrijver niet bekend)

Leden van de werkgroep zijn:
Simone te Winkel
Annie Lúte
Riet Grote Gansey
Jacqueline van Helmond
Wim Overkamp, voorzitter
Pastor Noordink